Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje tłumacza/czki języka niemieckiego

Oferujemy zaświadczenie o odbyciu wolontariatu oraz referencje.
Zgłoszenia zawierające opis kompetencji językowych prosimy przesyłać na adres
[email protected]

Tematy