People Cross Ukrainian-Polish Border After Fleeing Ukraine. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Sytuacja na granicy pod czujnym okiem Amnesty International

Wizyta badaczy to jeden z elementów działań Amnesty International, które mają na celu dokumentowanie sytuacji praw człowieka na granicy polsko-ukraińskiej.

W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, w wyniku której granicę Polski przekroczyło już 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy, w zeszłym tygodniu badacze Amnesty International przybyli na granicę polsko-ukraińską. Badacze obserwowali sytuację na przejściach granicznych oraz w ośrodkach recepcyjnych, a także rozmawiali z osobami, które w tragicznych okolicznościach opuściły Ukrainę i po długiej podróży dotarły do Polski.

Wizyta badaczy to jeden z elementów działań Amnesty International, które mają na celu dokumentowanie sytuacji praw człowieka na granicy polsko-ukraińskiej.

Badania Amnesty International skupiają się przede wszystkim na monitorowaniu sposobu traktowania uchodźców i realizacji ich praw, zapewnienia im pomocy humanitarnej oraz prawnej, a także przestrzegania zasady równego traktowania.

Badacze gromadzą obecnie dodatkowe informacje z różnych źródeł w Polsce i planują wkrótce opublikować wstępne ustalenia.


Zdjęcie w nagłówku: Uchodźcy na granicy Polski i Ukrainy. Photo by Beata Zawrzeł/NurPhoto via Getty Images