Szczyt UE: Konieczne podjęcie działania w sprawie nielegalnych praktyk CIA

IOR 61/016/2007
-Planując przyszłość UE, przywódcy krajów członkowskich nie mogą ignorować tego kluczowego zagadnienia, które bardziej niż cokolwiek innego podważa wiarygodność Unii. Podczas gdy UE krytykuje dziś Rosję, czy Chiny za nadużycia praw człowieka, sama daje powody do oskarżeń wobec swego udziału w nielegalnym programie przetrzymywania i przekazywania do krajów trzecich więźniów- – powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
Ostatnie doniesienia Rady Europy na temat istnienia tajnych więzień w Polsce i Rumunii jedynie uzupełniają listę ustaleń dokonanych w przeciągu ostatnich dwóch lat. Wszelkie poczynione na tym polu wnioski poważnie szkodzą wiarygodności Unii Europejskiej, zarówno w gronie krajów członkowskich, jak i na arenie międzynarodowej.
We współpracy z innymi czołowymi organizacjami broniącymi praw człowieka, Amnesty International opublikowała ostatnio raport z nazwiskami 39 osób, poddanych przymusowym zaginięciom przez władze Stanów Zjednoczonych (Raport Off The Record: Tajemne ośrodki przetrzymywania CIA dostępny pod adresem http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-070607-features-eng).
Prawdopodobieństwo, iż kraje Unii Europejskiej były zaangażowane w niektóre z wymienionych w raporcie przypadków jest wysokie. W świetle doniesień z raportu Rady Europy, wielce prawdopodobne jest również przetrzymywanie i torturowanie na terytorium UE części z wymienionych w raporcie osób.
Jak na razie, przywódcy UE odpowiadają ciszą na te niecodzienne oskarżenia. Nie została wydana ani jedna deklaracja, która uznawałaby, bądź zaprzeczała doniesieniom o współpracy z CIA. Kolejne ustalenia, podgrzewające atmosferę toczącej się debaty, mogą być już rozpatrywane w kategoriach -materiału dowodowego-.
-Dyskusja na temat tego, czy zebrane dowody są wystarczające może się ciągnąć w nieskończoność, ale sam temat na pewno nie zniknie. Unia Europejska powinna spojrzeć na przykład Kanady i sprawy Mahera Araba i uczyć się od niej, jako od kraju, który przynajmniej uznał istniejący problem i przyjął na siebie polityczną odpowiedzialność- – powiedział Oosting.
-Poważna natura oskarżeń sama w sobie powinna wystarczyć do tego, aby UE uznała konieczność wzięcia na siebie politycznej odpowiedzialności. Wciąż czekamy na chociaż jednego przywódcę europejskiego, który zmierzy się z problemem i uzna, że w interesie UE leży zaprzestanie i zapobieganie w przyszłości porwaniom, torturom i zniknięciom w Europie- – dodał Oosting.
W liście skierowanym do przywódców krajów UE (dostępny na stronie www.amnesty-eu.org), Amnesty International wyraziła rozczarowanie i zaniepokojenie brakiem odpowiedniego przywództwa, mogącego stawić czoła problemowi, wzywając Unię i kraje członkowskiego do:

  • Uznania konieczności poniesienia odpowiedzialności;
  • Zaprzestania naruszeń wobec praw człowieka;
  • Zapewnienia odpowiedniego odszkodowania ofiarom;
  • Postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka
  • Podjęcia kroków w celu niedopuszczenia do podobnych nadużyć w przyszłości.

Podejmij działanie, aby zakończyć program tajemnego przetrzymywania więźniów przez CIA:

  • Odwiedź stronę: http://web.amnesty.org/pages/usa-070607-action-eng

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek