Uczniowie i uczennice z banerami głoszącymi hasła "Równość", "Tolerancja".

Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka

P1010205Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna. Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Stowarzyszenie Amnesty International rozpoczyna nowy projekt edukacyjny: Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działanie te realizowane są w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578.
Projekt potrwa 24 miesiące i jest projektem międzynarodowym, obejmie swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostanie pięć wyróżnionych szkół.
Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację prawno-człowieczą.
Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.
Jak zostać Szkołą Przyjazną Prawom Człowieka?

  • W trakcie trwania projektu w szkołach odbędzie się szereg szkoleń i warsztatów, prowadzonych przy wsparciu aktywistów i aktywistek Amnesty International, które pozwolą na poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i pozytywną zmianę postaw wszystkich członków wspólnoty szkoły. Następnie, na podstawie zebranej wiedzy, uczestnicy i uczestniczki stworzą strategię działania dla całej społeczności szkolnej, której zadaniem będzie rozwiązanie problemu dyskryminacji oraz przemocy na gruncie lokalnym.
  • Dzięki wypracowanej strategii, uczestnicy i uczestniczki projektu stworzą dokument, Kartę Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka, który będzie narzędziem do monitorowania praw człowieka wśród społeczności szkolnej;
  • Każda szkoła po wypracowaniu Karty Zachowań uzyska tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka i tym samym stanie się częścią międzynarodowej sieci szkół o tym tytule.

Wsparcie merytoryczne i konsultacje

  • Przez cały czas trwania projektu  szkoły otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony Amnesty International; ze szkołą będzie pracowała ekspertka z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz facylitatorzy i facylitatorki, aktywiści i aktywistki  Amnesty International;
  • Przedstawiciele i przedstawicielki szkół wezmą udział w międzynarodowym obozie we Włoszech, podczas którego będą mieli okazję wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Więcej o projekcie: https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/szkola-przyjazna-prawom-czlowieka/