Szkolenie dla aktywistów oraz trenerów praw człowieka w Gdańsku. 19 -20 kwietnia 2012 r.

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku w dniach 19 i 20 kwietnia 2012 r. (czwartek i piątek) w godzinach 16:00-20:00 (łącznie 8 godzin).
Szkolenie dotyczyć będzie działalności Amnesty International oraz realizowanych kampanii i projektów edukacyjnych (Edukacja dla Godności).
W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wiadomość mailową z krótką informacją o sobie na adres [email protected].
Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia 2012 r. do 12:00.
Szczegóły dotyczące miejsca szkolenia zostaną wysłane osobom, które się zgłoszą.
Amnesty International jest światowym ruchem działającym na rzecz zapobiegania naruszeniom fundamentalnych praw człowieka. Organizacja jest niezależna od rządów, partii politycznych, grup wyznaniowych i jakichkolwiek grup interesu. W każdym przypadku zajmuje się wyłącznie ochroną praw człowieka, bez względu na opcję polityczną władz bądź opozycji oraz bez względu na przekonania osoby prześladowanej. Amnesty International opiera swoją działalność na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.