Szkolenie dla trenerów i trenerek – SILENCE HATE

Głównym celem projektu “SILENCE HATE” jest zwalczanie i zapobieganie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej w migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie poprzez rozwijanie nowych i twórczych przekazów. 
Najbardziej skutecznym sposobem walki z nienawiścią jest edukacja. Szkoły i media odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu wrogości i uprzedzeń, wspieraniu solidarności społecznej i rozwijaniu zrozumienia i empatii. Zamiast skupiać się wyłącznie na negatywnych konsekwencjach korzystania z Internetu, wspólnie stwórzmy alternatywę – włączające treści, które pokazują pozytywną wartość różnorodności i wzmacniają osoby z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. 
Zaangażowanie w projekt oznacza udział w dwóch zjazdach szkoleniowych w dniach 15-17 czerwca i 14-16 września. Głównym celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji trenerów i trenerek pracujących z młodymi ludźmi w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci, skierowanej głównie przeciwko uchodźcom i uchodźczyniom oraz migrantom i migrantkom. 
Osoby, które wezmą udział w dwóch zjazdach szkoleniowych, wezmą udział w zamkniętej rekrutacji na trenerów i trenerki prowadzących warsztaty z młodzieżą w szkołach. W ich ramach młodzi ludzie będą tworzyć alternatywne przekazy i medialne produkcje w tematyce przeciwdziałania mowie nienawiści. 
CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA 

  • Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska mowy nienawiści w sieci, jej przyczyn i konsekwencji oraz innych zjawisk, takich jak dyskryminacja czy przestępstwa z nienawiści. 
  • Zwiększenie umiejętności trenerskich związanych z wykorzystaniem edukacji na rzecz praw człowieka z młodzieżą w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci. 
  • Wsparcie uczestników i uczestniczki w planowaniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą na temat przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci. 
  • Zwiększenie umiejętności trenerów i trenerek związanych z wykorzystaniem i adaptowaniem metod edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą oraz wykorzystaniem mediów w przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci. 

KOGO SZUKAMY 

  • Zapraszamy osoby mające udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą metodami aktywnymi, minimum podstawowe przygotowanie trenerskie i/lub pedagogiczne. 
  • Wiedza w obszarze edukacji praw człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej i mowy nienawiści będzie dodatkowym atutem.  
  • Poszukujemy osób zmotywowanych do promowania wartości praw człowieka wśród młodych ludzi.  

REKRUTACJA 
Aby zgłosić się do udziału w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2018.  
Pełna obecność na obu zjazdach jest warunkiem koniecznym do udziału w projekcie.  Osobom uczestniczącym zapewniamy zakwaterowanie w pokoju wieloosobowym, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Szkolenia odbędą się w Warszawie. 
Więcej informacji udziela Michał Kłopocki – [email protected]
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską.