117 wyniki raport roczny

Polska Aborcja i prawa człowieka

Raport roczny 2022-23 – reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę odsłania naszą bezradność w obliczu globalnych kryzysów 

Podwójne standardy oraz nieadekwatne reakcje na naruszenia praw człowieka zwiększały bezkarność oraz podsycały niestabilność. Łamanie praw człowieka przez Arabię Saudyjską nie spotkało się z żadnymi reakcjami. Nie podjęto działań wobec poważnych naruszeń, w tym masowych aresztowań pokojowych...
COVID-19 i prawo do zdrowia

Raport roczny 2020-21: COVID-19 najmocniej uderza w osoby, które od dziesięcioleci doświadczają nierówności, zaniedbań i nadużyć

Globalna pandemia obnażyła fatalną spuściznę destrukcyjnej polityki celowo tworzącej podziały, która utrwaliła nierówności, dyskryminację i opresję i utorowała drogę do spustoszenia wywołanego przez COVID-19, stwierdziła Amnesty International w opublikowanym dziś raporcie rocznym. Raport Amnesty...
Między­narodowa ochrona praw czło­wieka

Raport roczny 2014/15

Światowi przywódcy muszą podjąć zdecydowane działania, by zmierzyć się ze zmieniającą się naturą konfliktów i chronić cywili przed koszmarną przemocą państw i grup zbrojnych, podkreśla Amnesty International podczas publikacji rocznego podsumowania sytuacji praw człowieka na świecie.