Covid-19: Ograniczenia pandemiczne zwiększyły dyskryminację najbardziej zmarginalizowanych grup