Przełomowa rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa