List organizacji pozarządowych do polskich władz w sprawie przyjęcia uchodźców z Morii