Tajlandia/Indie/Indonezja: Członkowie mniejszości etnicznej Rohingya zagrożeni

Grupa 91 osób uznanych za członków mniejszości etnicznej Rohingya, która wylądowała na Wyspach Andamańskich w Indiach na początku lutego 2011 r. twierdzi, że marynarka wojenna Tajlandii wywiozła ich na morze w styczniu 2011 r., w łódce bez silnika, z ograniczonymi zasobami jedzenia i wody. Jednak władze Tajlandii twierdzą, że odwiozły ich z powrotem do Birmy.
Amnesty International wzywa rząd Tajlandii do rozpoczęcia natychmiastowego, niezależnego, przejrzystego dochodzenia dotyczącego sposobu traktowania tej grupy.
Od stycznia 2011 r. władze Tajlandii zatrzymały setki osób, uważanych za członków mniejszości etnicznej Rohingya, w tym dzieci. Dalsze 129 osób, uważających się za członków mniejszości etnicznej Rohingya przybyło do Aceh w Indonezji 17 lutego 2011 r.
Rohingya, żyjący w stanie Rakhine w Birmie, podlegają systematycznemu prześladowaniu, polegającemu na: pracy przymusowej, przymusowych wysiedleniach i surowych ograniczeniach w zakresie swobody przemieszczania się. Rząd Birmy odmawia im przyznania obywatelstwa, czyniąc ich bezpaństwowcami, czym narusza ich prawa. Wielu członków tej mniejszości uciekło do Bangladeszu i próbuje znaleźć pracę również w innych krajach.
Pod koniec 2008 r. oraz na początku 2009 r. tajskie siły bezpieczeństwa wypchnęły setki członków mniejszości etnicznej Rohingya na morze na niezdatnych do żeglugi łodziach. Niektórzy zmarli na morzu. Ci, którym udało się uratować, są przetrzymywani na Wyspach Andamańskich w Indiach, bez określonego statusu oraz bez właściwej oceny potrzeb dotyczących ich ochrony.
Amnesty wzywa rządy Tajlandii, Indii i Indonezji do działania w ramach zobowiązań wynikających z międzynarodowych standardów praw człowieka oraz międzynarodowego prawa zwyczajowego, w tym do udzielenia osobom uważającym się za członków mniejszości etnicznej Rohingya, dostępu na ich terytorium do pełnej i sprawiedliwej procedury określania statusu uchodźcy oraz do zapewnienia dostępu do tych procedur przedstawicielom UNHCR.
Amnesty International podkreśla, że członkowie mniejszości etnicznej Rohingya jeśli wrócą do Birmy, nadal będą narażeni na łamanie praw człowieka. Nikt z członków mniejszości etnicznej Rohingya, czy też inne osoby ubiegające się o azyl, nie powinny być odsyłane z powrotem do Birmy wbrew ich woli, jeżeli mają uzasadnione obawy przed prześladowaniami.
Amnesty International wezwała Birmę do zaprzestania systematycznych prześladowań członków mniejszości etnicznej Rohingya. Amnesty International wezwała również kraje sąsiadujące z Birmą do zapewnienia przedstawicielom UNHCR natychmiastowego dostępu do wszystkich członków mniejszości mniejszości etnicznej Rohingya znajdujących się na ich terytorium oraz do ratyfikowania Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców, jej Protokołu z 1967 r., oraz Konwencji ONZ dotyczącej statusu bezpaństwowców.
Tłumaczyła Rozalia Kielmans
Redakcja Aleksandra Minkiewicz