Toruń 6-7maja: Studencki Festiwal Praw Człowieka w Sztuce

Szczegółowy program: www.festiwalprawczlowieka.yoyo.pl

Dzień Pierwszy – 6 maja 2009
(11.30 – 15.00) – Po ile stoi człowiek- – – konferencja naukowa poświęcona tematyce handlu ludźmi [Dom Muz]
BLOK I Wprowadzenie do tematu :
11.30 – Handel ludźmi w aspekcie prawnym- – Anna Wróblewska – wykładowczyni WSG w Bydgoszczy, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkini Amnesty International Toruń 

BLOK II Zagadnienia szczegółowe :
12.00 – Praca przymusowa jako forma handlu ludźmi- – Łukasz Wieczorek – Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego
12.30 Wystąpienie Urszuli Nowakowskiej z Centrum Praw Kobiet 
13.00 -Działalność Rady Europy w zakresie handlu ludźmi- – dr Michał Balcerzak – adiunkt w Katedrze Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
13.20 – 13.30 Przerwa 
13.35 -Integracja cudzoziemek – ofiar handlu ludźmi- – Anna Drzazga – Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
14.00 -Prawno-międzynarodowe aspekty zwalczania handlu ludźmi- – Judyta Bońkowska – studentka V roku europeistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

BLOK III Podsumowanie :
– dyskusja z udziałem publiczności

(16.00 – 18.00) Festiwalowa Edukacja / WARSZTATY [Dom Muz]
 -FILOZOFIA SPRZECIWU-.  
– W naszym codziennym doświadczeniu bunt odgrywa taką rolę , jak cogito w dziedzinie myślenia: jest podstawową oczywistością-.
Albert Camus

Rozwijając tę myśl można stwierdzić, że spotykamy taki sposób definiowania człowieka, który w centrum stawia jego zdolność do mówienia -nie-. Pytanie czy kategoria sprzeciwu, stanowi istotny składnik humanizacji człowieka ma stanowić główny temat namysłu zaproszonych na panel gości- osób , których działanie ze sprzeciwu wyrosło. Przedstawicielki grupy feministycznej Feminoteka, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności będą się wspólnie zastanawiać nad następującymi zagadnieniami:
-Dlaczego bunt nie powinien pozostać ukryty-
– Czy mówienia -nie- trzeba się uczyć-
– Dlaczego warto protestować-
Dyskusja, która wywiąże się wokół tych i podobnych zagadnień ma pomóc nam w samookreśleniu siebie, naszej sytuacji, jako istot obdarzonych świadomością. Główną prowadzącą jest doktorantka Malina Barcikowska (AI Toruń).

(18.00) Inauguracja wystawy -Prawa Człowieka w Obiektywie- [Dom Muz]
Wystawa przedstawia 45 fotografii, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu konkursu Amnesty International, o tym samym tytule, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku. Premiera wystawy odbyła się w Warszawie i cieszyła się dużą popularnością. Na wystawie prezentowane również będą prace hiszpańskiego artysty mieszkającego w Polsce – Xaviera Bayle

­Dzień Drugi – 7 maja 2009
(11.00-15.00) Festiwalowa Edukacja / WARSZTATY [Dom Muz]
-Maska Twardziela- – warsztat antydyskryminacyjny i genderowy. 
Współczesna kultura tworzy wzorce i stereotypy, które często nie mają nic wspólnego z wielością i różnorodnością ludzką. Efektem tego jest wytworzenie się płci społecznej. Grupa Lokalna Amnesty International Toruń oraz Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności zapraszają na warsztat antydyskryminacyjny i genderowy w oparciu o materiały audiowizualne. Szczególnie mile widziani są przyszli pedagodzy oraz osoby pracujące w zawodzie, które zainteresowane są poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Jak krzywdząca jest płciowa propaganda pop kultury i jakie skutki społeczne powoduje, jak im przeciwdziałać i co my jako pedagodzy możemy zrobić, aby zmniejszyć dotkliwość tych obciążeń społecznych.

ZAPISY do 5 MAJA : [email protected]

 (17.00-19.10) Wieczór artystyczny [Dom Muz]
17.00 – Przywitanie zgromadzonych oraz słowo wstępne
17.15 – Performance : grupa MASK – -Wszystko w Twoich rękach-
17.35 – Spektakl -Puszka Pandory- – Body Art Theater
18.35 – Referat przygotowany przez AI Toruń
18.50 – Perfromance : Xavier Bayle & Izydora – -PanDomina-
19.10 – Zakończenie części artystycznej.

(od 20.00) Koncert [SKPT -Od Nowa-]  
Zagrają dla nas :
Sons of a Witch , 
Neutral Noise 
Trzy Kolory Świata.
 Podczas koncertu zapraszamy również do stoiska AI, gdzie dostępne będą materiały poświęcone tematyce praw człowieka

Szczegóły :
-Puszka Pandory-
Body Art Theatre o spektaklu :
Puszka Pandory jest spektaklem, przez który próbujemy zmierzyć się z rzeczywistością znaną nam tylko z gazet i telewizji. Wyrazem sprzeciwu wobec tego, czego z niepokojem jesteśmy świadkami, a co dzieje się kilkaset bądź kilka tysięcy kilometrów od  nas w Tybecie, Rosji, Palestynie, Birmie i dziesiątkach innych miejsc.
Spektakl jest wyobrażeniem strachu, przed jakim stają ludzie, gdy  z niezrozumiałych przyczyn odbiera się im wolność, podporządkowuje, a nawet pozbawia życia. Przez spektakl przemawia jednak głęboka wiara, że człowiek nie jest z natury zły, a każda zbrodnia niesie za sobą karę.
Kiedy w pierwszej scenie Pandora otwiera puszkę, z mroków, z zupełnie innej czasoprzestrzeni, wyłaniają się tajemnicze postaci, które od tej pory będą symbolem zła, strachu, zniewolenia i cierpienia. Później okazują się niczym więcej niż tylko zwykłymi ludźmi, które strach i ból odczuwają zupełnie tak samo, jak ich ofiary.
W spektaklu ekspresja ciała zastępuje słowa, pozwala sięgnąć głębiej w ludzką podświadomość, zgłębić ludzkie pragnienia, obawy, stany wewnętrzne i konflikty drzemiące w każdym z nas. Wyrazić przeżycia, których żadne słowa nie są w stanie oddać. Dodając do tego niezwykłą muzykę i grę światła, powstały fascynujące obrazy, które pomimo przejmującej tematyki wprawiają widza w zachwyt, przenoszą do zupełnie innego świata.

-PanDomina- 
-Bardziej niż nad swoją śmiercią, panuję nad swoim bólem.-
Antonin Artaud
Refleksja o niestałej naturze bytu.

Gdzie przechodzi cienka linia dzieląca to co ludzkie od tego co zwierzęce- Czyż nie jesteśmy zwierzętami- Czym różni się świnia i człowiek- Sposobem, w jaki chodzą- W jaki pragną żyć- Smakiem, językiem- 

Żadne zwierzę nie jest tak małe jak człowiek, degraduje go jego żądza władzy. Żadne zwierzę nie jest tak nędzne jak człowiek, degraduje go jego mania bycia zdominowanym. 

Wszechświat zwija się, kiedy coś niewinnego cierpi lub umiera. Wobec tego cierpienia oraz tej śmierci społeczeństwo odpowiada milczeniem. Istota złamania woli krowy lub osoby jest taka sama; gatunek, rodzaj, warstwa społeczna to zaledwie wymówki. Gra w władzę, zwyrodnienie, egocentryzm, żądza bycia nad tym co nas otacza. Nazwa cywilizacji. Linia oddzielająca zgrozę od wolności nazywa się -rutyna-.