Turcja: Uwięzienie w odosobnieniu Abdullaha Ocalana

Amnesty International uważa, że więzienie kogokolwiek w odosobnieniu niesie ze sobą ryzyko spowodowania psychicznego i fizycznego uszczerbku na zdrowiu i jest równoznaczne z okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Trzymanie więznia w całkowitej izolacji nie zgadza się z międzynarodowymi standardami praw człowieka – powtarza Komitet Europejski do Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Hańbiącemu Traktowaniu i Karze.

Organizacja przyjęła entuzjastycznie ostatnie oświadczenie Pana Mehmeta Elkatmisa, prezesa Tureckiego Parlamentarnego Komitetu Kontrolującego Prawa Człowieka, w którym zobowiązał się on do odbycia odpowiedniej wizyty w celu zbadania warunków, w których przetrzymywany jest Abdullah Ocalan. W międzyczasie organizacja przekonuje władze Turcji do podjęcia natychmiastowych kroków w celu poprawienia sytuacji i dopuszczenia prawników i rodziny do więzionego.

Tematy