UE-Myanmar: Dostarczanie do Myanmaru rakiet, broni ręcznej i silników wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej grozi złamaniem obowiązującego embarga

Nowy raport Amnesty International, Safeworld oraz innych organizacji pozarządowych.

Raport zatytułowany -Hinduskie helikoptery w Myanmarze: kpina z europejskiego embarga na broń– przygotowała grupa europejskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w skład której weszły Amnesty International (AI) i Safeworld. Raport, cytując wiarygodne źródła informacji, ujawnia planowane przez Indie przekazanie władzom Myanmaru zaawansowanego technologicznie, lekkiego helikoptera wojskowego ALH (ang. Advanced Light Helicopter). Mimo, iż helikopter jest produkowany w Indiach, części niezbędne do jego działania pochodzą z krajów członkowskich UE. Fakty ujawnione w raporcie ukazują potrzebę sprawniejszej kontroli nad sprzętem wojskowym, pochodzącym z UE.

Jeśli przekazanie maszyny doszłoby do skutku, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania – z których pochodzą komponenty zastosowane w ALH – naruszyłyby zasady embarga UE, nałożonego na Myanmar w 1988 roku, zakazującego eksportu sprzętu wojskowego do tego kraju.

Wersje bojowe helikoptera ALH zawierają belgijskie wyrzutnie rakietowe; rakiety, broń ręczną i silniki pochodzące z Francji; włoskie systemy hamulcowe; zbiorniki na paliwo i skrzynie biegów wyprodukowane na terenie Wielkiej Brytanii, a także system automatycznej obrony, stworzony przez firmę ze Szwecji. Nadzór nad rozwojem technologicznym helikopterów ALH miały firmy niemieckie.

Roy Isbister, Safeworld:

-Embargo nałożone przez UE dokładnie określa, iż żaden sprzęt wojskowy nie może być bezpośrednio ani pośrednio dostarczany do użytku w Myanmarze. Czemu więc służy ustanawianie embarga, które nie jest przestrzegane ani wdrażane–

W Myanmarze (Birmie) udokumentowano wiele przypadków naruszeń praw człowieka, określanych przez ONZ jako szeroko rozpowszechnione i systematycznie powtarzające się. Na liście pogwałceń podstawowych praw i wolności odnotowano stosowanie kary śmierci, która często orzekana jest w trybie doraźnym i przyspieszonym, tortury czy pobór dzieci do wojska.

Helen Hughes, specjalistka AI ds. kontroli transferów uzbrojenia:

-Szczególną uwagę należy poświęcić umowom dotyczącym końcowego przeznaczenia części uzbrojenia wyprodukowanych na terenie UE oraz umowom określającym warunki ich ponownego przekazywania i reeksportu. W przeciwnym wypadku, kraje członkowskie UE mogą pośrednio wspierać brutalne reżimy, który same potępiły, a których działania można określić mianem zbrodni przeciwko ludzkości.-

-Unia Europejska musi przestrzegać swoich zobowiązań. Musi dołożyć wszelkich starań by nie dopuścić do użycia europejskiego sprzętu wojskowego w Birmie z uwagi  na poważne pogwałcenia praw człowieka w tym kraju. Poprzez wywarcie wpływu na władze Indii, powinna uniemożliwić przekazanie helikoptera ALH-, postuluje francuska organizacja, prowadząca kampanię na rzecz Birmy, Info Birmanie.

Raport wymienia również firmy amerykańskie, zaangażowane w produkcję sprzętu użytego w ALH, pomimo obowiązującego w USA embarga na eksport broni do Myanmaru. Aktualnie Indie nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przekazywania Birmie sprzętu objętego embargiem.

Raport wzywa UE do natychmiastowego rozpoczęcia konsultacji z rządem indyjskim. Jeśli pomimo tego Indie planują dalsze dostawy ALH do Myanmaru, lub jeśli omawiana w raporcie transakcja została już sfinalizowana, kraje europejskie powinny:

–         wycofać wszystkie obowiązujące zezwolenia eksportowe, oraz odmówić wydania nowych licencji na eksport części i technologii mających zastosowanie w ALH

–         zaprzestać współpracy z Indiami w dziedzinach, które mogłyby doprowadzić do przekazania Myanmarowi objętego embargiem sprzętu

–         dołączyć do wszystkich przyszłych licencji eksportowych, wydawanych na podlegające kontroli dobra i technologie przekazywane do Indii, szczegółowy i dający się zastosować zapis, zakazujący ponownego transferu tychże do krajów objętych embargiem

Dodatkowo, oprócz ulepszania procedur krajowych i europejskich, państwa członkowskie UE powinny poprzeć aktualne wysiłki zmierzające do utworzenia Traktatu o Handlu Bronią (ang. ATT- Arms Trade Treaty), ustalającego obowiązujące na całym świecie zasady dotyczące przekazywania uzbrojenia i jego komponentów i będącego w zgodzie z obowiązującym prawem międzynarodowym i standardami praw człowieka.

Skąd pochodzą części użyte do produkcji ALH-

Belgia:

–         Wyrzutnie rakietowe – Forges de Zebruge FZ

Francja

–         Silniki – Turbomecca
–         Broń ręczna – GIAT
–         Rakiety – Matra Bae Dynamics

Niemcy

–         Części wyposażenia – SITEC Aerospace
–         Nadzór nad rozwojem technologicznym produktu – Eurocopter

Włochy

–         Systemy hamulcowe – Elettronica Aster SpA

Szwecja

–         System automatycznej obrony – Avitronics (spółka będąca częścią Saab AB)

Wielka Brytania

–         Systemy hydrauliczne – APPH Precision Hydraulics Ltd.
–         Sprzęt ratunkowy oraz samouszczelniający system tankowania – FPT Industries
–         Zbiorniki na paliwo, sprzęt ratunkowy, wewnętrzna skrzynia biegów – GKN Westland
Pobierz angielskojęzyczną wersję raportu w formacie .pdf

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z:

Nicola East, Amnesty International,
Tel: +44 (0)207 413 5729;
Tel. Kom.: +44 (0) 7904 398103;
[email protected]

Sonia Rai, Saferworld,
Tel: +44 (0)207 324 4646;
Tel. Kom.: +44 (0) 7931 340 733;
[email protected]

Tłumaczenie: Wojciech Nobis