Ukraińscy żołnierze ewakuowani z zakładów Azowstal i przeszukiwani przez osyjskie wojska, Stopklatka z materiału filmowego rosyjskiego ministerstwa obrony. Ukraińscy żołnierze ewakuowani z zakładów Azowstal i przeszukiwani przez osyjskie wojska, Stopklatka z materiału filmowego rosyjskiego ministerstwa obrony. 17 maja, Mariupol. (Photo by Russian Defense Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images.

Ukraina/Rosja: “Wyroki” śmierci wydane przez “sądy” separatystów na trzech zagranicznych żołnierzach sił ukraińskich to rażące naruszenie prawa międzynarodowego

W odpowiedzi na informacje, że separatystyczny “sąd” w okupowanym przez Rosję Doniecku wydał wyrok śmierci na dwóch schwytanych Brytyjczyków i obywatela Maroka, Denis Krywoszejew, zastępca dyrektora Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową, powiedział:

“Jest to rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego pod wieloma względami”.

“Zgodnie z Konwencją Genewską ci ludzie, jako jeńcy wojenni, są chronieni przed ściganiem za udział w działaniach wojennych. Jedynym wyjątkiem jest ściganie za domniemane zbrodnie wojenne, w którym to przypadku muszą istnieć wystarczające, dopuszczalne dowody i muszą być zapewnione standardy uczciwego procesu. W omawianej sytuacji nie tylko nie ma to miejsca – nie byli oni bowiem sądzeni przez niezależny, bezstronny i prawidłowo ustanowiony sąd, lecz przez rosyjskich pełnomocników. Zarzuty przeciwko nim nie dotyczą zbrodni wojennych. Co dodatkowo oburzające, odebranie im życia w wyniku rażąco niesprawiedliwego postępowania byłoby arbitralne”.

“Świadome pozbawienie jeńca wojennego lub innej osoby chronionej prawa do sprawiedliwego i prawidłowego procesu stanowi zbrodnię wojenną. Rosja jako mocarstwo okupacyjne ponosi odpowiedzialność za traktowanie wszystkich jeńców wojennych i innych osób pozbawionych wolności. Musi zapewnić natychmiastowe unieważnienie tego wyroku oraz traktowanie tych ludzi w sposób w pełni zgodny z międzynarodowym prawem humanitarnym”.

Kontekst

“Wyrok” śmierci na obywateli brytyjskich Seana Pinnera i Aidena Aslina oraz obywatela Maroka Saaduna Brahima został wydany 9 czerwca przez faktyczny Sąd Najwyższy tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, samozwańczego separatystycznego kraju znajdującego się pod rosyjską okupacją we wschodniej Ukrainie.

Zostali oni “skazani” za bycie zagranicznymi najemnikami i za “działania mające na celu siłowe przejęcie władzy i obalenie porządku konstytucyjnego Donieckiej Republiki Ludowej”. Cała trójka brała udział w walkach z Rosją jako członkowie regularnych sił ukraińskich, a w maju została wzięta do niewoli przez siły rosyjskie w Mariupolu w południowo-wschodniej Ukrainie.


Zdjęcie w nagłówku: Ukraińscy żołnierze ewakuowani z zakładów Azowstal i przeszukiwani przez rosyjskie wojska. Stopklatka z materiału filmowego rosyjskiego ministerstwa obrony, 17 maja 2022, Mariupol. (Photo by Russian Defense Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images).

Czytaj więcej na temat sytuacji praw człowieka w związku z inwazją Rosji na Ukrainie>>