Ukraina: wezwij rząd do ratyfikacji Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego

Amnesty International i Koalicja Na Rzecz ICC wzywają Liban do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Czyniąc to, Ukraina uznałaby jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w sytuacji, gdyby sądy państwowe okazały się niechętne bądź też niezdolne do przeprowadzenia postępowania sądowego i ukarania winnych. Do tej pory na całym świecie Statut Rzymski ratyfikowały 94 państwa.

Ukraina rozpoczęła proces ratyfikacyjny jednakże został on zatrzymany w czerwcu 2001 kiedy to Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przed ratyfikajcą niezbędne jest wprowadzenie stosownej poprawki do konstytucji. Od tego czasu nie dokonał się żaden znaczący postęp w kierunku wprowadzenia poprawki do konstytucji i tym samym w całym procesie ratyfikacyjnym.

Ukraina ostatnio ratyfikowała Protokóły Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Dyskryminacji Wszelkich Form Przemocy Wobec Kobiet oraz Konwencję Praw Dziecka. Ukraina stoi teraz przed szansą wypełnienia swoich zobowiązań wobec sprawiedliwości międzynaradowej poprzez ratyfikację Statutu Rzymskiego, i tym samym zachęciłaby inne kraje Europy i Centralnej Azji do podobnych działań.

Podejmij działanie!

Poprzyj apel Amnesty International wysyłając listy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wzywając rząd Ukrainy do ratyfikacji Statutu Rzymskiego i wprowadzenia jego postanowień do prawa narodowego.

 

  
-

President of Ukraine

Leonid Danilovich KUCHMA

Bankovaya Str. 11

01220 Kyiv

UKRAINE

Tel: (380 44) 291 5071 – 226 2077  Fax: (380 44) 291 61 61 – 293 2093

Email: prosimy udać się na stronę http://www.president.gov.ua/eng/feedback/ i użyć formularza do wysłania listu

 

Chairman of the Ukrainian Supreme Rada (Parliament)   

Volodymyr LITVIN

M. Grushevskogo Str. 5

01008 Kiyv                                         

UKRAINE

Fax: (380 44) 293 73 64; 293 69 50

 

Minister of Justice of Ukraine

Oleksandr V. LAVRYNOVYCH                    

Gorodets’kogo Str 13

01001 Kiyv

UKRAINE

E-mail: [email protected]

 

Minister of Foreign Affairs of Ukraine

Kostyantin I. GRISHENKO

pl. Mykhalivska 1

01018 m. Kyiv 

UKRAINE

Email: [email protected]