Poland Belarus Border Refugees

Unia Europejska: Nowe dowody na przemoc na granicach i regularne pushbacki

Najnowszy raport Lighthouse Reports potwierdza, że władze w niektórych państwach Unii Europejskiej (UE) w brutalny sposób zatrzymywały migrantów i osoby ubiegające się o azyl, po czym odsyłały ich do państw poza granicami Unii. W odpowiedzi na wyniki śeldztwa przedstawione w raporcie Jelena Sesar, specjalistka ds. badań bałkańskich Amnesty International, skomentowała: 

To kolejny dowód na to, że pushbacki i przemoc wobec osób ubiegających się o azyl i migrantów są powszechną praktyką wzdłuż granic UE. W wielu państwach, w tym w Grecji, Polsce, Hiszpanii i Chorwacji, ludzie, którzy poszukują bezpiecznego schronienia, natykają się na zasieki z drutu kolczastego i uzbrojonych funkcjonariuszy straży granicznej.

“Raport Lighthouse zawiera niepokojące materiały przedstawiające zamaskowanych funkcjonariuszy policji i straży granicznej, którzy pałkami biją migrantów i osoby ubiegające się o azyl, tym samym zmuszając ich do opuszczenia Chorwacji. To rażące naruszenie prawa UE. Władze Chorwacji nie ukrywają, że środki przyznane przez Komisję Europejską zostały przez nich wykorzystane na zakup wyposażenia dla policji, a nawet na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy straży granicznej. Tym samym Unia Europejska stała się współodpowiedzialna za wspomniane naruszenia”.

“Choć ubrania funkcjonariuszy są celowo pozbawione znaków rozpoznawczych, nie budzi wątpliwości, że ich mundury, broń i wyposażenie są identyczne z tymi używanymi wyłącznie przez chorwacką policję specjalną, która od lat notorycznie dokonuje brutalnych pushbacków”. 

“Urzędnicy Komisji Europejskiej – w tym komisarz Johansson – oświadczyli, że są zbulwersowani tak nieludzkim traktowaniem ludzi na europejskich granicach. Jednak tego lata pozwolili Chorwacji na zbudowanie fasadowego mechanizmu kontroli, który nie zapewni, że osoby odpowiedzialne za naruszenia zostaną z nich rozliczone i postawione przed sądem. Grecja niedawno odrzuciła pomysł ustanowienia mechanizmu monitorowania praw człowieka, mimo że Amnesty International udokumentowało przypadki pushbacków i stosowania przemocy wobec uchodźców i migrantów, wskazując, że de facto reprezentują one politykę graniczną rządu Grecji”.

“Niepokojące jest to, że Komisja Europejska w dalszym ciągu odwraca wzrok od skandalicznego łamania prawa UE, a wręcz finansuje działania policji i operacje na granicach w niektórych z wymienionych państw. Dla przykładu, w lipcu Komisja Europejska przyznała Chorwacji dotację w wysokości 14 milionów euro w ramach procedury finansowania kryzysowego, mimo że urzędnicy wyrazili swoje zaniepokojenie nieludzkim traktowaniem migrantów przez Chorwację. Zarówno pushbacki, jak i finansowanie ich ze strony UE, muszą się zakończyć – i to natychmiast” – podkreśliła Jelena Sesar. 


Po skardze ze strony Amnesty International Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął dochodzenie w sprawie współudziału UE w zakresie stosowania przemocy na granicy Chorwacji wobec migrantów i uchodźców.


Zdjęcie w nagłówku: Mohammed (po lewej), uchodźca z Iraku został właśnie wypchnięty przez białoruską straż graniczną do Polski. Gmina Szudziałowo, Polska, 14 sierpnia 2021. Photo by STR/NurPhoto via Getty Images.