USA – Kara śmierci/ obawy natury prawnej

USA

Jaime Elizalde (m), lat 34, Latynos

 

2 listopada ma zostać wykonana kara śmierci na Jaime Elizalde. W 1994 r. skazano go na karę śmierci za zabójstwo dwóch mężczyzn. Brak jest fizycznych dowodów jego winy, a główny dowód przeciwko niemu został poddany w wątpliwość.

 

Dwaj mężczyźni Juan Guajardo i Marcos Vasquez zostali zastrzeleni przed barem w Houston w Teksasie, w którym pili Jaime Elizalde i jego ojciec. Jaime Elizalde i jego ojca aresztowano i oskarżono o dokonanie morderstwa. Ostatecznie ojciec Jaime Elizalde został oczyszczony ze wszystkich zarzutów i zwolniony po prawie 2 lata pobytu w areszcie.

 

Z jego prośby o ułaskawienie wynika, że w czasie procesu nie został przedstawiony żaden fizyczny dowód związku Jaime Elizalde z popełnionym morderstwem. Oskarżenie opierało się wyłącznie na zeznaniach dwóch świadków. Pierwszy z nich w swoich pierwotnych zeznaniach dla policji zaprzeczył, jakoby wiedział cokolwiek o morderstwach, ponieważ ani ich nie widział, ani nie wiedział, kto jest za nie odpowiedzialny, ale później, w trakcie procesu oświadczył, że widział, jak Jaime Elizalde strzelał. Drugi świadek twierdził, że widział mordercę przez 15 sekund, w ciemnościach. Zadzwonił na policję, by zidentyfikować Elizalde jako mordercę dopiero kilka miesięcy po zdarzeniu.

 

W swojej prośbie o ułaskawienie Jaime Elizalde stwierdza również, że proces pierwszej instancji i prawnicy stanowi rozpatrujący apelacje nie wyjaśniły dokładnie jego sprawy. W rezultacie istotne dowody, w tym zeznania świadków potwierdzające jego niewinność, odkryte przez adwokatów składających apelację do sądu federalnego, w ogóle nie były rozpatrywane, ponieważ procedura wymagała, by były złożone wcześniej.

 

TŁO WYDARZEŃ

 

Amnesty International jest przeciwna stosowaniu kary śmierci, niezależnie od okoliczności. Gwarancje ONZ w sprawie Ochrony Osób Skazanych na Karę Śmierci zakazują wykonywania kary na kimkolwiek, czyja wina nie jest stwierdzona na podstawie „jasnych i przekonujących dowodów, nie pozostawiających żadnej możliwości alternatywnego wytłumaczenia faktów”. W USA zdarzały się już przypadki poważnych nadużyć wymiaru sprawiedliwości w zakresie stosowania kary głównej. Od 1973 r. 121 osób skazanych na karę śmierci zostało zwolnionych, gdy wykazano, że są niewinni. Na wielu innych wykonano karę śmierci pomimo poważnych wątpliwości co do ich winy.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

 

  • wyrażając smutek, że 2 listopada ma się odbyć egzekucja Jaime Elizalde;
  • wyrażając współczucie dla rodzin i przyjaciół Juan Guajardo i Marcos Vasquez i wyjaśniając, że nie chodzi o usprawiedliwienie ich zabójstwa, ani o umniejszanie cierpień, jakie spowodowała ich śmierć;
  • wyrażając zaniepokojenie faktem, że brak jest fizycznych dowodów łączących Jaime Elizalde z popełnionym morderstwem, a także zeznanie, jakie w sądzie złożył jeden z głównych świadków oskarżenia jest sprzeczne z tym, jakie on sam złożył wcześniej na policji oraz że proces pierwszej instancji i prawnicy stanowi rozpatrujący apelacje nie wzięły pod uwagę istotnych dowodów, które mogłyby dowieść jego niewinności, a które nie były rozpatrywane z czysto formalnych powodów;
  • wzywając Komisję d. Ułaskawień i Zwolnień, by złożyła Gubernatorowi Perry’emu rekomendację ułaskawienia Jaime Elizalde;
  • wzywając Gubernatora Perry’ego do ułaskawienia Jaime Elizalde;
  • domagając się, by przynajmniej wstrzymano egzekucję, by umożliwić prześledzenie kwestii podniesionych w prośbie o ułaskawienie.

 

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI

NA ADRES:

 

1. Przewodniczący Komisji ds. Ułaskawień i Zwolnień

Rissie Owens, Presiding Officer, Board of Pardons and Paroles, 1300 11th St., Suite 520, P.O. Box 599, Huntsville, TX 77342-0599, USA.

Faks: +1 936 291 8367

Forma grzecznościowa: Dear Ms Owens / Szanowna Pani Owens

2. Gubernator Stanu Texas

Governor Rick Perry, Office of the Governor, PO box 12428, Austin, TX 78711-2428, USA

Faks: +1 512 463 1849

Forma grzecznościowa: Dear Governor / Szanowny Panie Gubernatorze

                                  

                        PROSIMY O NATYCYHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI

Tematy