Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Nowa Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, podpisana przez Prezydenta 30 lipca i opublikowana w Dzienniku Ustaw 1 sierpnia br., wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji.
W ocenie Amnesty International nowa ustawa narusza niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego i blokuje prace Trybunału, naruszając naczelną zasadę niezależności władzy sądowniczej oraz podważając rangę nadaną Trybunałowi Konstytucyjnemu przez samą Konstytucję RP. Ustawa wprowadza m.in. obligatoryjne uczestnictwo Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w pełnym składzie i wymaga od Trybunału, aby sprawy rozpatrywane były według kolejności wpływu. Wprowadza również możliwość blokowania przez 4 sędziów wydawania orzeczeń w pełnym składzie.
27 lipca Komisja Europejska wydała rekomendacje skierowane do polskich władz. Zgodnie z nimi Polska powinna opublikować i w pełni implementować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku oraz kolejne, a także zagwarantować, że przyszłe orzeczenia będą automatycznie publikowane, a nie zależne od decyzji władzy wykonawczej czy legislacyjnej. Wszelkie reformy Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym powinny odbywać się zgodzie z Opinią Komisji Weneckiej.
Nowa ustawa została dzisiaj zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który podkreślił, że nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, lecz prowadzą do dalszego paraliżu działania Trybunału Konstytucyjnego, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.

Zdjęcie – źródło: pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0