Włącz się do działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej!

W ramach projektu oferujemy szkołom materiały edukacyjne, akcyjne i filmowe, możliwość wsparcia przez facylitatora/kę edukacji globalnej oraz propozycje podjęcia konkretnych działań na rzecz praw człowieka i redukcji ubóstwa na świecie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku odbędzie się w dniach 15-23 listopada 2013 r.
W roku poprzednim w Tydzień Edukacji Globalnej zaangażowało się ponad 50 szkół. Uczniowie i uczennice organizowali/ły happeningi, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje oraz konkursy zwracające uwagę na tematykę praw człowieka. W ciągu całego tygodnia w działania zaangażowało się ponad 10 tys. osób.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Tygodnia Edukacji Globalnej 2013 r., która jest zamieszczona na blogu Amnesty International. Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.
Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do włączenia się w TEG wszystkie szkoły, bursy szkolne, ochotnicze hufce pracy oraz wszelkie instytucje edukacyjne.
W TYM ROKU CZEKAMY NA SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:
1. W celu zgłoszenia chęci otrzymania materiałów i wsparcia ze strony Stowarzyszenia Amnesty International podczas Tygodnia Edukacji Globalnej prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres [email protected] do dnia 13 listopada 2014 r.
2. Do dnia 30 listopada prosimy o przesłanie relacji oraz zdjęć z działań.
3. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.
ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!