Węgry: nowe drakońskie prawo wymierzone przeciwko organizacjom pozarządowym

Po uchwaleniu na Węgrzech pakietu ustaw, w tym jednej kryminalizującej legalną pracę aktywistów i organizacji pozarządowych związaną z migracjami, dyrektorka Amnesty International ds. Europy, Gauri van Gulik powiedziała:

To gorzka ironia, że w Światowym Dniu Uchodźcy węgierski parlament zagłosował za wprowadzeniem ustawy skierowanej przeciwko organizacjom i osobom, które wspierają ludzi ubiegających się o azyl, uchodźców i migrantów.

“Kryminalizacja niezbędnych i legalnych działań na rzecz praw człowieka jest bezczelnym atakiem na ludzi szukających bezpiecznej przystani przed prześladowaniem i tych, którzy wykonują godną podziwu pracę, aby im pomóc. To kolejne działanie w celu stłumienia społeczeństwa obywatelskiego i będziemy mu stawiać opór każdym kroku.
Opowiemy się przeciwko rosnącej fali instytucjonalnej nietolerancji wobec uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów oraz próbom stygmatyzowania i zastraszania węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Niezachwiane działania organizacji, które bronią praw na Węgrzech, są ważniejsze niż kiedykolwiek, a my jesteśmy zobowiązani do wspierania ich”.
Amnesty International opublikowała dziś dokument Węgry: Nowe ustawy, które naruszają prawa człowieka, zagrażają społeczeństwu obywatelskiemu i podważają rządy prawa, powinny zostać odłożone na półkę.
Ustawa przyjęta dziś przez parlament przytłaczającą większością głosów, kryminalizuje szereg zgodnych z prawem działań na rzecz osób ubiegających się o azyl, uchodźców i migrantów, chronionych zarówno przez międzynarodowe prawo praw człowieka, jak i przez prawo UE. tym, którzy padną ofiarą prawa, może grozić nawet 1 rok więzienia. Przyjęto także osobną ustawę, która proponuje “siódmą poprawkę” Konstytucji. Podważa ona prawa człowieka i rządy prawa na Węgrzech, ponieważ zakazuje przesiedleń cudzoziemców, ogranicza możliwość pokojowego protestowania, podważa niezależność sądownictwa, kryminalizuje bezdomność i wymaga od władz państwowych ochrony węgierskiej “kultury chrześcijańskiej”. Podsumowując, powyższe zmiany w prawie węgierskim stanowią poważne zagrożenie dla prawa do ubiegania się o azyl, swobody przemieszczania się, wolności zgromadzeń i wypowiedzi oraz prawa do wolności od dyskryminacji.

Zdjęcie w nagłówku: Akcja Amnesty przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie, 4 czerwca 2018. Copyright: Amnesty International.