Wezwanie do poszanowania praw człowieka w Europie – Zrób coś w czasie holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej!

Podczas gdy Unia Europejska przychyla się ku temu, by inne kraje rozliczyły się z przypadków łamania praw człowieka, rzadko wypowiada się na temat tego typu incydentów, które mają miejsce na jej własnym terenie. A takie przypadki niestety nadal występują. Na przykłada we Włoszech policja nadużyła siły wobec demonstrantów w 2001 roku. Z wielu krajów, w tym Portugalii i Czech, dochodzą pogłoski, że policja dyskryminuje Romów i znęca się nad nimi. Zgłaszane są propozycje zaostrzenia wspólnej polityki azylowej UE, co zaowocuje zatrzymaniem uchodźców poza granicami Unii. W całej Europie ma miejsce przemoc wobec kobiet, a także  przemoc w rodzinie. Osoby, które naruszyły prawa człowieka często nie stają przed sądem. W związku z wojną z terrorem Wielka Brytania uchwaliła ustawę, która umożliwia m.in. zatrzymywanie w areszcie podejrzanych obcego pochodzenia na czas nieokreślony, bez postawienia zarzutów i precesu.
Unia Europejska musi podjąć kroki w celu zwalczenia tych przestępstw, które są popełniane w obrębie jej własnych granic. Oznacza to, że trzeba prowadzić należyte dochodzenie w sprawie przypadków łamania praw człowieka. Kraje członkowskie nie powinny wahać się przed otwartym wzajemnym rozliczaniem się oraz przed nawoływaniem o poprawę. Kraje członkowskie powinny także zdawać systematyczne relacje w sprawie przypadków łamania praw człowieka. Dopóki do tego nie dojdzie, ludzie mieszkający na terenie Unii Europejskiej będą nadal potencjalnymi ofiarami łamania praw człowieka, a sama Unia narazi na szwank własną wiarygodność.
Co możesz zrobic-
Od 1 lipca 2004 do 1 stycznia 2005 Unii Europejskiej przewodzi Holandia. Podejmij działanie i wezwij holenderski rząd do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przewodnictwo Unii Europejskiej.

  Imię, nazwisko*
  Miasto*
  E-mail*
    * Pola te są wymagane
 

Tłumaczenie: Eliza Tyszka