Wiatr z północy – losy palestyńskiej rodziny

wiatr.z.polnocyRok 1948. Palestyńska rodzina Abulhejas zostaje przesiedlona do obozu uchodźców w Dżeninie. Wygnani z ukochanych gajów oliwnych, pozostawieni w fatalnych warunkach, starają się przetrwa.Tęsknota za domem, nagła śmierć najbliższych, rozłąka, bratobójcza walka – los nie będzie dla nich łaskawy. Powieść Abulhawy odsłania ludzką twarz jednego z najbardziej zagorzałych konfliktów naszych czasów, dowodząc uniwersalnego pragnienia wspólnoty i bezpieczeństwa oraz własnego miejsca na ziemi.
Dzięki książce Susan Abulhawy możemy poznać historię Palestyny przez pryzmat trzech pokoleń uchodźców. Autorka sama jest Palestynką, której rodzice stali się uchodźcami w mieście Dżenin po wojnie 1967 r. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest współzałożycielką  organizacji charytatywnej Playgrounds for Palestine, która buduje place zabaw dla dzieci w miastach palestyńskich i w obozach dla uchodźców.
Więcej o książce na stronie wydawcy, Prószyński i S-ka.
Konkurs – wygraj książkę “Wiatr z północy”
Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie “Jakie miasto jest stolicą Autonomii Palestyńskiej?” na adres [email protected] wygrają książkę Susan Abulhawy “Wiatr z północy”.
Konkurs trwa do 10 maja, do godz. 12.00.
Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą Wygraj książkę Wiatr z północy, rozpoczyna się 9 maja 2012 roku, a kończy 10 maja 2012 roku o godzinie 12.00.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, która wyśle poprawną odpowiedź na pytanie “Jakie miasto jest stolicą Autonomii Palestyńskiej?” na adres e-mail [email protected] oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.
2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych pięć osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.
3. NAGRODY
3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz Susan Abulhawy -Wiatr z północy-, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl.
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.