Wielka Brytania: Nowe środki bezpieczeństwa są poważnym atakiem na prawa człowieka

AI Index: EUR 45/033/2005
Minister Spraw Wewnętrznych Charles Clarke nakazał natychmiastową analizę swoich uprawnień, by wykluczyć i deportować obcokrajowców podejrzanych o -usprawiedliwianie i pochwalanie aktów terroryzmu, szukających pretekstów do ich rozpoczęcia oraz wywoływanie innych kryminalnych zachowań, czy też rozprzestrzenianie uczucia nienawiści, które prowadzić do społecznej agresji-. Globalna baza danych będzie zawierać listę obcokrajowców, którzy są zaangażowani w różne rodzaje -niedopuszczalnego zachowania-, jak na przykład tworzenie radykalnych stron internetowych, czy artykułów wywołujących akty -terrorystyczne- w celu ich automatycznej kontroli przy przekraczaniu granicy Zjednoczonego Królestwa.
-Niejasność i wieloznaczność definicji -niedopuszczalnych zachowań- oraz -terroryzmu- może prowadzić do późniejszej niesprawiedliwości oraz osłabienia ochrony praw człowieka w Wielkiej Brytanii. Zamiast umacniania owej ochrony, będziemy mieć do czynienia z postępującą alienacją bezradnych grup społecznych- – potwierdza Halya Goran, wicedyrektor programu Europy i Azji Centralnej w Amnesty International.

-Prawo do bycia wolnym od tortur lub innego maltretowania oraz odesłania do kraju, w którym istnieje ryzyko wspomnianego postępowania, tyczy się każdego, niezależnie od rodzaju wykroczenia, jakie mógłby popełnić. Te, tak zwane, dyplomatyczne -zapewnienia-, że rząd brytyjski zabiega o wydalenie ludzi do krajów, gdzie mogą być narażeni na ryzyko tortur są czystym pogwałceniem prawa międzynarodowego.-
-Jeśli władze Wielkiej Brytanii słusznie podejrzewają ludzi o popełnienie określonych przestępstw kryminalnych, wtedy ich niezwłocznym obowiązkiem jest wniesienie odpowiednich zarzutów i natychmiastowe ich postawienie, zgodnie z międzynarodowymi standardami sądownictwa, zamiast pozbywania się ich do krajów, gdzie mogą być nękani-.

Amnesty International jest przekonana, że procedura, która ma być użyta w procesie deportacji ludzi, którzy mogą -zagrażać porządkowi publicznemu i ochronie państwowej- może ponownie zawierać użycie tajnych dowodów z niejawnych przesłuchań. -Władze Zjednoczonego Królestwa będą pogwałcać prawa ludzi pozbawionych brytyjskiego obywatelstwa, jeśli będą podejmowane próby deportacji lub utrudnień związanych z przekraczaniem granicy poprzez brak zapewnienia im odpowiedniej ochrony w toku utajnionych procedur- – skomentowała Halya Gowan.

-Nowe środki są podobne do tych poprzednio uchylonych – rozdział 4 Aktu o Terroryzmie, Zbrodniach i Bezpieczeństwie z 2001 r. – gdyż są dyskryminujące i arbitralne-.

Amnesty International całkowicie i nieodwołalnie potępiła ataki na Londyn z 7 lipca 2005 i wzywa do postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości. Organizacja ponadto uważa, że każde środki podejmowane przez władze brytyjskie z intencją ochrony ludzi i uniknięcia możliwości powtórzenia się podobnych zbrodni, muszą przestrzegać praw człowieka oraz prawnych standardów.
-Ochrona i prawa człowieka nie są pojęciami zastępczymi – są równoznaczne. Szacunek do praw człowieka jest drogą do ochrony, a nie w niej przeszkadza-.
Tło wydarzeń:
Amnesty International jest przekonana, że nowe środki ochrony wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych Charles’a Clarke’a osłabią państwo prawa oraz fundamentalne prawa człowieka, włączając:

  • Absolutny zakaz tortur lub tym podobnych zachowań oraz nieodłączną zasadę takiego zakazu w stosunku do deportacji ludności do miejsc, gdzie mogą być nękani, torturowani- zasada znana pod nazwą non- refoulement
  • Prawo do szukania i cieszenia się schronieniem, włączając prawo każdej osoby do międzynarodowej ochrony praw ludzkich oraz praw uchodźców. Każda próba pozbawienia kogoś statusu uchodźcy powinna być rozpatrywana w kontekście indywidualnego postępowania dotyczącego statusu uchodźcy i fundamentalnych zasad sprawiedliwości – w tym prawo do pozostania na terenie Wielkiej Brytanii do czasu wyjaśnienia sprawy;
  • Prawo do wolności wyznania i wszelkich związków;
  • Prawo do wolności wypowiedzi i zgromadzeń;
  • Zasada rządów prawa i pewności prawa;
  • Prawo każdego człowieka podejrzanego o popełnienie przestępstwa kryminalnego do bycia niezwłocznie oskarżonym i postawionym przed sądem w odpowiednim czasie i w ramach procedur zgodnych z zasadami sprawiedliwego procesu;
  • Prawo do sprawiedliwego procesu.

Tłumaczenie: Ula Wiszniowska