Wielka Brytania: Wydłużenie okresu przetrzymywania w areszcie bez postawienia zarzutów jest równoznaczne z internowaniem

EUR 45/012/2007
-Propozycja brytyjskiego rządu, aby trzymywać ludzi w areszcie przez 56 dni bez pozbawienia zarzutów lub przeprowadzenia procesu jest równoznacza z internowaniem i stanowi atak na prawa człowieka i podstawowe wolności- – powiedziała Nicola Buckworth, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
-Wydaje się, że rząd brytyjski nie pamięta już lekcji z Irlandii Północnej, gdzie w latach 70. internowanie ludzi miało fatalne konsekwencje i negatywnie wpłynęło na ochronę praw człowieka, zasadę rządów prawa i społeczneństwo jako całość.
Powtórne wprowadzenie internowania poprzez wydłużenie okresu przetrzymywania w areszcie bez postawienia zarzutów, może doprowadzić do podobnych skutków, jak w Irlandii Północnej. Przyczyni się do dalszego wyobcowania dotkniętych przez to prawo społeczności, przez co zwiększy się nieufność wobec władz, a ludzie mniej chętnie będą współpracować z policją.-
Amnesty International w pełni rozumie obowiązek władz, jakim jest walka z terroryzmem. Należy jednak pamiętać, że przyjęte środki muszą stać w zgodzie z podstawowymi prawami człowieka i zasadą rządów prawa.
-Badania, jakie przeprowadziliśmy na całym świecie w przeciągu ostanich lat pokazują, że wydłużony okres przetrzymywania w areszcie tworzy atmosferę sprzyjającą obelżywym zachowaniom, prowadzącym do mimowolnego składania przez aresztowane osoby zeznań, często wymuszanych. Spada również zaufanie obywateli do całego systemu prawnego.- – powiedziała Nicola Duckworth. -Nie satysfakcjonują nas propozycje rządu, aby przedłużenie okresu przetrzymywania podlegało analizie sądowej i parlamentarnej-.
Amnesty International wzywa brytyjski rząd do ponownego rozpatrzenia, a następnie wycofania się z propozycji, które stanowią znaczny krok wstecz i wcale nie pomagają w walce z terroryzmem. Organizacja apeluje do członków parlamentu o poszanowanie praw człowieka i zasady rządów prawa, a tym samym wyrażenie sprzeciwu wobec nowych środków antyterrorystycznych, mogących przyczynić się do osłabienia ochrony praw człowieka w Wielkiej Brytanii.
Tło wydarzeń
Amnesty International w pełni sprzeciwiała się dotychczas funkcjonującym przepisom, na podstawie których policja może przetrzymywać w areszcie osoby podejrzane o terroryzm przez maksymalny okres 28 dni. Według organizacji, już wcześniejszy limit 14 dni był zbyt długi.
Zgodnie z brytyjskim prawem karnym, nawet osoby podejrzane o popełnienie najpoważniejszych przestępstw, takich jak morderstwa, nie mogą być przetrzymywane bez zarzutów przez okres dłuższy niż cztery dni. Według obecnie obowiązujących przepisów antyterrorystycznych, policja może przetrzymywać podejrzane osoby przez maksymalny okres 28 dni. Okres ten stanowi siedmiokrotność okresu dopuszczalnego w przypadku innych przestępstw.
Wydłużenie okresu trzymania w areszcie bez postawienia zarzutów stanowi złamanie prawa do sprawiedliwego procesu, na które składa się prawo do informacji na temat stawianych zarzutów, wolność od arbitralnego przetrzymywania, tortur i innego niewłaściwego traktowania, a także domniemanie niewinności. Nowe przepisy mogą mieć także inny niezamierzony efekt w postaci zwiększonego prawdopodobieństwa składania przez oskarżonych zeznań, do których doszło w obliczu niezwykle uciążliwych warunków, a tym samym niedopuszczalnych jako materiał dowodowy w trakcie procesu.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek