Wielkopolska: Warsztaty dla studentów dziennikarstwa i aktywnie działających w mediach

Zespół ds. edukacji Amnesty International w Regionie Wielkopolskim
zaprasza

studentów, studentki dziennikarstwa (zaświadczenie o praktyce)

studentów, studentki aktywne działających w mediach (także studenckich)
na WARSZTATY -Prawa człowieka w mediach-
(antydyskryminacyjne, m.in. dot. kulturowej tożsamości płci)
prowadzone przez edukatorów/ edukatorki AI 
Terminy spotkań: 3 marca 2007 (sobota),  17 marca 2007 (sobota), 31 marca 2007 (sobota)
Zajęcia odbywają się zawsze od 10.00 do 17.00 (przerwa 13.00-14.00). 
Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres :[email protected] 
Wyślemy Państwu ankietę, potwierdzenie, adres oraz program warsztatów. (liczba uczestników, uczestniczek ograniczona: 20 osób, zajęcia są bezpłatne)Cykl zakończy się wydaniem zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach.

Tematy