Wietnam: Amnesty International wzywa do zniesienia kary śmierci.

Prokurator żądał kary dożywotniego więzienia dla oskarżonej, jednak z uwagi na wielkość zdefraudowanej kwoty sąd wydał wyrok śmierci. 29 sierpnia sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Jedyne co pozostało Tang Thi Ba  to zwrócić się do prezydenta o złagodzenie kary.
Według wietnamskiego kodeksu karnego kara śmierci grozi za popełnienie jednego z 29 przestępstw, są to m.in. przestępstwa gospodarcze, takie jak oszustwo, defraudacja, przemyt, fałszerstwo i oferowanie łapówki; produkowanie, posiadanie i rozprowadzenie narkotyków.
Według doniesień mediów w tym roku w Wietnamie odbyły się co najmniej 3 egzekucje, a 28 osób zostało skazanych na karę śmierci. Informacje na temat egzekucji są rzadko upubliczniane, więc prawdziwa liczba może być znacznie wyższa. W 2007 roku wykonano ponad 25 wyroków śmierci.
Międzynarodowe standardy dotyczące sprawiedliwych procesów sądowych nie są przestrzegane w Wietnamie. Adwokat jest przydzielany oskarżonemu w ostatniej chwili, co ogranicza możliwość przygotowania się do rozprawy. Nie zawsze obrońca uzyskuje zgodę na powołanie bądź przesłuchanie świadka, a konsultacje z oskarżonym są limitowane. Często jedyne co pozostaje adwokatowi to prosić o złagodzenie wyroku.
3 listopada, rząd przedstawił projekt poprawek do niektórych z zapisów kodeksu karnego. Według zreformowanego prawa kara śmierci nie groziłaby za popełnienie przestępstw takich jak defraudacja, łapówkarstwo, wytwarzanie podrobionych produktów (m.in. jedzenia i leków) i inne. Liczba przestępstw, za które grozi wyrok śmierci zostałaby ograniczona do 12.
Amnesty International wzywa władze Wietnamu do podjęcia zaproponowanych reform oraz do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci jako krok w kierunku zniesienia jej.
Jak powiedział Martin Macpherson z Amnesty International: -W grudniu 2007 roku, gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ głosowało nad przyjęciem rezolucji dotyczącej moratorium na wykonywanie kary śmierci Wietnam wstrzymał się od głosu. Amnesty International docenia fakt, że Wietnam nie zagłosował przeciwko rezolucji.-
W rezolucji wyrażone zostały głębokie obawy w związku ze stosowaniem kary śmierci. Wezwano także państwa, w których wciąż orzekana jest kara śmierci do przestrzegania praw skazanych zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz do wprowadzenie moratorium na egzekucje jako krok w kierunku zniesienia najwyższego wymiaru kary.
-Druga rezolucja dotycząca moratorium na wykonywanie kary śmierci ma zostać przyjęta na 63 sesji Zgromadzenia Ogólnego. Trzeci Komitet będzie głosował nad jej wprowadzeniem około 18 listopada. Amnesty International wzywa władze Wietnamu do poparcia moratorium wraz z większością państw.-
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz