Wietnam: Cyber-dysydent zwolniony z więzienia

AI Index: ASA 41/001/2006
-Przyjmujemy z zadowoleniem fakt uwolnienia Nguyen Khac Toan’a, tym niemniej tak surowy wyrok skazujący nigdy nie powinien zostać wydany,- powiedziała Janice Beanland, prowadząca kampanię na rzecz Południowo-Wschodniej Azji w Amnesty International. -Jesteśmy jednakże zmartwieni i rozczarowani faktem, że jego wolność zastała ograniczona nałożeniem aresztu domowego na okres trzech lat i wzywamy do natychmiastowego zniesienia tych ograniczeń. Nguyen Khac Toan korzystał po prostu ze swojego prawa do wolności słowa i Amnesty International uważa go za więźnia sumienia.-
Nguyen Khac Toan został aresztowany w styczniu 2002 roku, postawiono mu zarzut -szpiegostwa- i skazano na 12 lat więzienia i 3 lata aresztu domowego po jego zwolnieniu. Mówiąc za swojego domu ogłosił on swoje uwolnienie, które miało miejsce dnia 24 stycznia na mocy amnestii, aby upamiętnić Nowy Rok Księżycowy.
-Namawiamy rząd Wietnamu do uwolnienia innych cyber-dysydentów, którzy nadal pozostają uwięzieni tylko z powodu tego, że używali Internetu i poczty elektronicznej jako narzędzia do wyrażenia swoich poglądów na temat praw człowieka oraz demokracji,- powiedziała Janice Beanland.
Nguyen Vu Binh, dziennikarz i pisarz, Dr Pham Hong Son, biznesmen i dyplomowany lekarz, jako jedni z wielu zostali aresztowani w czasie rozprawy z dysydentami w roku 2002. Obu postawiono zarzut -szpiegostwa- po tym jak, wykorzystując Internet, pokojowo wzywali do przestrzegania praw człowieka oraz demokratycznej przemiany. Nguyen Vu Binh odbywa obecnie wyrok pozostałych siedmiu lat uwięzienia a Dr Pham Hong Son, jednego roku z pięciu lat.
Tłumaczenie: Arkadiusz Głowacki