Wietnam: katolickiemu księdzu grozi powrót do więzienia

15 marca 2010 roku 64- letni Ojciec Ly, dostał 12-miesięczne -tymczasowe zawieszenie- swojego ośmioletniego wyroku, aby móc przejść leczenie raka mózgu, którego u niego również zdiagnozowano. Od momentu zwolnienia z więzienia ojciec żyje pod stałym nadzorem w domu dla księży na emeryturze w diecezji Arcybiskupa z Hue w środkowym Wietnamie.
Podczas pobytu w więzieniu Ojciec Ly przebywał głównie w izolatce i miewał okresy złego stanu zdrowia na siedem miesięcy przed udarem. Nie mógł liczyć ani na odpowiednią diagnozę, ani na właściwą opiekę medyczną. Władze w Wietnamie zdecydowały o wysłaniu go do szpitala więziennego w połowie listopada 2009, jednak wrócił za kratki już 11 grudnia, pomimo częściowego paraliżu.  
Ojciec Ly otrzymał w 2007 roku wyrok więzienia za szerzenie propagandy przeciwko państwu. Amnesty International uznało Ojca Ly za więźnia sumienia, aresztowanego i skazanego za pokojowe wyrażanie swoich poglądów dotyczących demokracji i praw człowieka.
Ojciec Ly po raz pierwszy trafił do więzienia w latach 70-tych za krytykowanie działań rządu w sprawach religii. Był więźniem sumienia w sumie przez 17 lat. Polska sekcja Amnesty International zajmuje się jego sprawą od 2007 roku.
Ojciec Ly to jeden z założycieli internetowego ruchu prodemokratycznego Blok 8406. Pomagał również w zakładaniu innych grup politycznych, obecnie zakazanych przez władze w Wietnamie. Potajemnie wydawał opozycyjne czasopismo To Do Ngon Luan (Wolność i Demokracja).

Prosimy o bezzwłoczne pisanie w języku angielskim lub swoim własnym języku:

  • Zaapeluj do władz o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Ojca Ly jako więźnia sumienia aresztowanego wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań.
  • Zaapeluj o to, by Ojciec Ly nie wracał do więzienia w marcu 2011 roku po zakończeniu 12-miesięcznego zawieszenia odbywania kary

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 23 marca 2011 na następujące adresy:
Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 23 marca 2011 do:
Minister Spraw Zagranicznych Pham Gia Khiem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
1 Ton That Dam Street
Okręg Ba Dinh, Ha Noi
Wietnam
Fax: + 8443 823 1872
Email:     [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Le Hong Anh   
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
44 Yet Kieu Street
Ha Noi
Wietnam
Fax: 8443292 0223
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Można również wysyłać listy za pośrednictwem Ambasady Wietnamu w Warszawie:

Ambasada Socjalistycznej Republiki
Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
tel. (22) 651 60 98
fax: (22) 651 60 95
e-mail: [email protected]
Internet: www.ambasadawietnamu.org
W wypadku wysyłania apeli po wyżej wymienionej dacie prosimy o skontaktowanie się z biurem sekcji. Jest to druga aktualizacja UA313/09. Dalsze informacje na stronie: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA41/011/2009/en
Tło sytuacji
Ojciec Nguyen Ly jest jednym z ponad 30 opozycjonistów więzionych w Wietnamie. Jest to część walki prowadzonej celem uciszenia wszelkich głosów krytyki wobec polityki rządu i oskarżeń o łamanie praw człowieka. Władze używają również niejasno sformułowanych przepisów kodeksu karnego by wyciszyć przejawy wolności wyrażania poglądów i uznać je za niezgodne z prawem, co jest sprzeczne z międzynarodowymi traktatami ratyfikowanymi przez Wietnam. Od października 2009 roku co najmniej 22 aktywistów walczących o prawa człowieka i w obronie demokracji zostało uznanych winnymi i skazanych na długie wyroki więzienia.  
W 2009 roku Wietnam odrzucił ważne zalecenia innych państw wyrażone w ramach procesu Uniwersalnego Przeglądu Okresowego Narodów Zjednoczonych. Dotyczyły one do zmiany lub uchylenia przepisów kodeksu karnego dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które są niezgodne z prawem międzynarodowym; usunięcia innych ograniczeń dla ruchów opozycyjnych, debat, opozycji politycznej, wolności wyrażana poglądów i pokojowego zrzeszania się; oraz zaleceń uwolnienia więźniów sumienia.
tłum. A. Tarnowska