Wietnam: Więzień sumienia musi zostać uwolniony

AI Index: ASA 41/006/2003
-To kolejny dowód trwającego brutalnego dławienia wolności słowa przez władze wietnamskie,- oświadczyła Amnesty International.

Aresztując doktora Nguyen Dan Que rząd po raz kolejny daje wyraz braku poszanowania dla pokojowego korzystania z podstawowych praw zawartych w wietnamskiej konstytucji i normach prawa międzynarodowego.

-Doktor Nguyen Dan Que za głoszenie swoich poglądów politycznych i działalność na rzecz poszanowania praw człowieka spędził już w więzieniu 18 lat. Powinien zostać natychmiast uwolniony-, podkreśliła Amnesty International.

Doktora Nguyen Dan Que aresztowano przed jego domem w Ho Chi Minh City (d. Sajgon), w drodze do kafejki internetowej. Służba bezpieczeństwa skonfiskowała w jego mieszkaniu dokumenty, komputer i telefon.

-Na stan zdrowia doktora (Nguyen Dan Que ma 60 lat) fatalnie wpłynął długi okres spędzony w więzieniu. Aresztowanie tego szanowanego wykładowcy akademickiego i laureata licznych nagród w dziedzinie ochrony praw człowieka spotka się bezsprzecznie z potępieniem międzynarodowej opinii publicznej,- podkreśliła Amnesty International.

Na przestrzeni ostatniego roku władze wietnamskie aresztowały kilka innych osób w ramach kampanii przeciwko dysydentom. Na pozostałych nałożono areszt domowy. W listopadzie 2002 roku 32-letni absolwent prawa, Le Chi Quang, został skazany na karę czterech lat pozbawienia wolności za rozpowszechnianie pocztą elektroniczną artykułów krytykujących władze wietnamskie.

W grudniu 2002 roku Nguyen Khac Toan, 47-letni były żołnierz, obecnie nauczyciel i przedsiębiorca, został skazany na karę dwunastu lat pozbawienia wolności za -szpiegostwo- w związku z kampanią protestu przeciw konfiskatom ziemi przez władze. Co najmniej 6 innych czołowych dysydentów czeka na rozprawę, wśród nich poważany historyk wojskowości, pułkownik Pham Que Duong i profesor Tran Khue. Zostali oni aresztowani w grudniu 2002 roku, po podpisaniu wystosowanego przez 21 dysydentów listu otwartego wzywającego do przeprowadzenia reform demokratycznych.

Tło wydarzeń

Doktor Nguyen Dan Que, endokrynolog, były dyrektor szpitala w Ho Chi Minh City, był przetrzymywany bez prawomocnego wyroku sądu w latach 1978-1988 po krytyce pod adresem systemu ochrony zdrowia w Wietnamie.

Po wyjściu z więzienia założył Cao Trao Nhan Ban (Ruch na rzecz Promocji Wartości Humanizmu), który wezwał do demokratycznych przemian w Wietnamie. Nguyen Dan Que został ponownie aresztowany w czerwcu 1990 roku i skazany na 20 lat więzienia w listopadzie 1991 roku za -działalność wymierzoną w obalanie władzy ludowej-.

Amnesty International uznała go wówczas za więźnia sumienia. Doktor Nguyen Dan Que został uwolniony w 1998 roku na mocy specjalnej amnestii. Władze zażądały, aby wraz z rodziną opuścił Wietnam i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Nguyen Dan Que odmówił.

Mimo ciągłego, dolegliwego nadzoru władz, doktor Nguyen Dan Que nie ustaje w działaniach na rzecz reformy politycznej, poszanowania praw człowieka i zasady wolności słowa.
Tłumaczenie: Bartosz Wiśniewski