Wolność dla Pussy Riot – AKCJA SOLIDARNOŚCIOWA

Happening rozpocznie się 9 października (we wtorek) o godzinie 18.00 pod Pałacem Kultury, na Pl. Defilad, w miejscu gdzie stoją syrenki EURO 2012.
Po happeningu na Placu Defilad planowany jest przemarsz pod ambasadę rosyjską przy ulicy Belwederskiej 49. Uczestnicy wydarzenia złożą tam białe kwiaty, będące symbolem walki o wolność i demokrację. Każdy będzie mógł się podpisać pod petycją do władz Rosji o uwolnienie dziewczyn z Pussy Riot – Nadieżdy Tolokonnikowej, Marii Aliochiny i Jekateriny Samucewicz.
W środę 10 października planowana jest rozprawa apelacyjna w ich sprawie. Sąd pierwszej instancji skazał je 17 sierpnia 2012 na dwa lata kolonii karnej. Amnesty International uważa, że ten wyrok jest niesprawiedliwy i umotywowany politycznie.
Trzy członkinie kobiecej formacji zostały oskarżone o chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną za wykonanie piosenki protestacyjnej w prawosławnej katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie 21 lutego 2012 roku.
Uwięzienie członkiń Pussy Riot jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Rosyjskie władze od dawna ograniczają wolność wypowiedzi poprzez utrudnianie korzystania z prawa do zgromadzeń i aresztowanie wpływowych działaczy opozycji.
Okażmy swoją solidarność z Pussy Riot! Kliknij tutaj i dołącz do wydarzenia na facebooku.