„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” – najnowsza publikacja Amnesty

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oznacza wciąż nowe zagrożenia dla poszanowania praw człowieka na świecie. Miliony osób uciekających przed wojną i prześladowaniami, coraz powszechniejsza, również w mediach, mowa nienawiści, której najczęściej doświadczają uchodźcy oraz przedstawiciele innych grup marginalizowanych, wreszcie trudność w znalezieniu rzetelnych informacji na temat tych zjawisk – na te wszystkie wyzwania proponujemy spojrzeć właśnie z perspektywy praw człowieka. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – pakiet materiałów edukacji praw człowieka” skierowany jest do wszystkich osób, które pracują z młodymi ludźmi – nauczycieli, animatorów, harcerzy i edukatorów.
– W poszczególnych rozdziałach publikacji zachęcamy do refleksji nad zagrożeniami czyhającymi dziś na nasze fundamentalne prawa i wolności i zapraszamy do dyskusji o nowych możliwościach promowania postaw otwartości, szacunku i solidarności z innymi – mówi Draginja Nadażdin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.
Publikacja składa się z pięciu modułów tematycznych. Każdy moduł zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz propozycje zajęć warsztatowych, które wyposażą młodych ludzi w wiedzę i zachęcą do osobistego zaangażowania w budowę świata, w którym wszyscy ludzie są wolni, równi i w pełni korzystają ze wszystkich swoich praw.
Bezpłatny egzemplarz publikacji można zamówić na stronie internetowej: amnesty.org.pl/wolni-i-rowni.
Projekt jest finansowanych z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.