Plenary_chamber_of_the_Council_of_Europe's_Palace_of_Europe_2014_01

Wyjście Rosji z Rady Europy stanowi tragedię dla ofiar nadużyć władzy

Odnosząc się do decyzji rosyjskiego rządu o wyjściu z Rady Europy i zamiarze wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Marie Struthers, Dyrektorka Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową, powiedziała:

“Wycofanie się Rosji z Rady Europy następuje po akcie agresji przeciwko Ukrainie, podczas której Rosja dopuściła się zbrodni wojennych i poważnych naruszeń praw człowieka. Decyzja o opuszczeniu organizacji będącej głównym obrońcą praw człowieka i rządów prawa, a także wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowią tragedię dla ofiar nadużyć władzy”.

“Biorąc pod uwagę opuszczenie Rady Europy, a także dalszą degradację rządów prawa w Rosji, ostatnie zabezpieczenia przed łamaniem praw człowieka będą niedostępne dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują”.

“Wszystkie zainteresowane strony w Rosji, w tym ciała ustawodawcze, powinny podjąć kroki, aby sprzeciwić się temu lekkomyślnemu posunięciu i zapobiec zsuwaniu się tego kraju coraz głębiej w otchłań, w której nie czeka nic poza całkowitym lekceważeniem praw człowieka”.

Decyzja o opuszczeniu organizacji będącej głównym obrońcą praw człowieka i rządów prawa, a także wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowią tragedię dla ofiar nadużyć władzy.

Marie Struthers

Tło/kontekst

Podczas sesji nadzwyczajnej 15 marca 2022 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się za wykluczeniem Rosji z tej organizacji. Wcześniej tego samego dnia rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło Sekretarza Generalnego Rady Europy o podjęciu decyzji o wystąpieniu Federacji Rosyjskiej z tej organizacji, a także o zamiarze wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

25 lutego Komitet Ministrów Rady Europy zawiesił Federację Rosyjską w prawach reprezentanta w organizacji ze skutkiem natychmiastowym w związku z inwazją na Ukrainę. Komitet Ministrów Rady Europy określił działania Rosji jako “naruszenie pokoju na skalę niespotykaną na kontynencie europejskim od czasu utworzenia Rady Europy”.

Do tej pory tylko jedno państwo wystąpiło z Rady Europy, Grecja. Nastąpiło to w 1969 roku, w okresie tzw. Junty Czarnych Pułkowników. Po jej upadku w 1974 r. kraj został ponownie przyjęty do Rady Europy.


Zdjęcie w nagłówku: Sala obrad plenarnych Rady Europy w Pałacu Europy w Strasburgu. Autor: Adrian Grycuk. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland