Wyraźny sygnał dla nowego Parlamentu: Polki i Polacy odmówili udziału w zmanipulowanym i szerzącym uprzedzenia referendum 

15 października, Polki i Polacy odmówili udziału w zmanipulowanym i szerzącym uprzedzenia referendum, stając jednocześnie w obronie praw człowieka i rządów prawa.

Wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka, apelowaliśmy do obywateli i obywatelek o wyrażenie sprzeciwu i nieuczestniczenie w referendum, które zamiast być wyrazem woli społeczeństwa, stało się narzędziem politycznej gry i manipulacji.

Pytania referendum były nieprecyzyjne i sformułowane w taki sposób, aby sugerować jedyną “prawidłową” odpowiedź, a obywatelom i obywatelkom odmówiono prawa do informacji poprzez szerzenie nieprawdziwych, uproszczonych przekazów, stosowanie retorycznych i emocjonalnych manipulacji i budowanie w odbiorcy poczucia zagrożenia. Włączenie do referendum kwestii dotyczących praw uchodźców i migrantów kolejny raz pokazało lekceważenie przez rządzących praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie.

Stanowisko organizacji społecznych w sprawie referendum dostępne jest tutaj:

„Wynik referendum jest jasny: 9,8 miliona Polek i Polaków odrzuciło szerzącą uprzedzenia, polaryzującą politykę rządu. Kolejny krok jest również jasny: musimy kontynuować naszą pracę nad budowaniem społeczeństwa opartego na szacunku, rzetelności i poszanowaniu praw każdego człowieka” 

– powiedziała Anna Błaszczak-Banasiak, Dyrektorka Amnesty International Polska.