Wystawa zdjęć “S.O.S. Europo” w Lublinie

Otwarcie wystawy odbędzie się 22 kwietnia 2015 roku w Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków 12. Będzie można ją oglądać do 4 maja 2015 roku.

Wystawa Amnesty International “S.O.S. Europo” to 18 zdjęć autorstwa greckiego fotografa Giorgosa Moutafisa i bułgarskiej fotografki Vesseliny Nikołajewej pokazujących z jednej strony migrantów i migrantki szukających schronienia lub lepszej przyszłości w Unii Europejskiej, a doświadczających przemocy na jej południowych granicach, z drugiej strony portrety indywidualnych uchodźców i uchodźczyń z Syrii, którym udało się dostać do Bułgarii. Zdjęcia Moutafisa ukazują przemoc i dramat ludzi w stanie desperackiej ucieczki  i szukania bezpieczeństwa, zdjęcia Nikolajewej – marzenia i troski tych, którym udało się tę granicę przekroczyć. Wystawa ukazuje skutki europejskiej polityki zamykania granic, która sprawia, że myślimy o migrantach i uchodźcach w kategoriach liczb a nie ludzi.

Kraje: Grecja, Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Serbia.

Kontakt:

Koordynatorka Lubelskiej Grupy Amnesty International Kinga Knap –  697 258 811

Kamil Raczyński – 607 706 415

Szczepan Czarnecki – 508 599 097