Zaapeluj o pomoc lekarską dla Valeriego Pala więzionego w Turkmenistanie

(kontynuacja pilnej akcji nr 99/08, Turkmenistan)
Valeri Pal, lat 60, został skazany na 12 lat więzienia za kradzież mienia ze swojego miejsca pracy w rafinerii znajdującej się w położonym nad Morzem Kaspijskim portowym mieście Turkmenbashi. Zwolennicy Valeriego Pala utrzymują, iż sprawa toczona przeciwko niemu została sfabrykowana aby ukarać go za jego działalność społeczną i powiązania z zagranicznymi ruchami broniącymi praw człowieka. Twierdzą również, że postępowanie w jego sprawie nie spełniało międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu.
Valeri Pal przeszedł w 2004r. wylew, który spowodował u niego częściowy paraliż lewej części ciała. Z tego powodu powinien pozostawać pod stałą opieką medyczną oraz być poddany rehabilitacji. Pal cierpi również na przewlekłe zapalenie prostaty. Po apelach ludzi z całego świata udzielono mu doraźnej pomocy w więziennym szpitalu.
Na początku września władze więzienne oznajmiły Palowi, iż zostanie wypuszczony na mocy prezydenckiej amnestii. Jednak 24 września okazało się, że nie został ujęty na liście osób do zwolnienia. Według relacji jego rodziny, krótko po otrzymaniu tej wiadomości Pal doznał ataku serca. Jego żona, mająca go odwiedzić tego dnia, nie miała możliwości tego uczynić. Możliwość spotkania z mężem po raz pierwszy uzyskała dopiero półtora tygodnia później. Po spotkaniu poinformowała, że jej mąż ma ogromne problemy z mówieniem. Amnesty International uważa, że więzień potrzebuje natychmiastowej i kompleksowej opieki medycznej w związku z podejrzewanym u niego atakiem serca.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku, rosyjsku, turkmeńsku lub po polsku, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze do niezwłocznego zapewnienia Valeriemu Palowi właściwej opieki medycznej;
– wyrażą Państwo obawy o zgodność jego procesu z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego postępowania sądowego;
– podkreślą Państwo, iż jeśli okaże się, że Valeri Pal został skazany wyłącznie z powodu swojej pokojowej pracy na rzecz społeczeństwa, Amnesty International uzna go za więźnia sumienia i wezwie do jego niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia.
ADRESACI APELI:
(Jeśli wysyłając faks zamiast sygnału usłyszymy głos, należy powtarzać FAKS aż do uzyskania sygnału. Poza godzinami urzędowania faksy zwykle są wyłączone).
Prezydent
President Gurbanguly Berdymukhamedov
Presidential Palace
744000 Ashgabat, Turkmenistan
Faks: +993 12 35 51 12
Forma grzecznościowa: Dear President / Drogi Panie Prezydencie  Berdymukhamedov
Minister Spraw Zagranicznych
Rashit Meredov
Minister of Foreign Affairs
Magtymguly avenue, 83
744000 Ashgabat, Turkmenistan
Faks: +993 12 35 42 41
E-mail: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Minister / Drogi Panie Ministrze
Niestety w Polsce nie ma akredytowanych dyplomatów z Turkmenistanu, dlatego wyjątkowo nie wysyłamy kopii.
PROSIMY WYSYŁAĆ APELE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 24 LISTOPADA.
Tłumaczenie: Dalibor Mieszczyński
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
AI Index: EUR 61/006/2008