Zapraszamy na bezpłatne szkolenia regionalne dla Edukatorów i Edukatorek praw człowieka!

Jeśli:

 • chcesz zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka
 • chcesz wiedzieć, czym są prawa człowieka i jaki jest ich związek z ubóstwem
 • jesteś zainteresowany/a rozwojem swoich kompetencji trenerskich
 • jesteś zdecydowany/a przeprowadzić minimum jedno szkolenie/akcję/wydarzenie związane z tematyką praw człowieka w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej
 • jeśli nie współpracujesz z Amnesty International, bądź działasz z nami nie dłużej niż rok.
 • jesteś pełnoletni/pełnoletnia

Nie zwlekaj!
Wyślij swoje zgłoszenie na adres [email protected] z dopiskiem (miasto)_EDUKACJA
Założenia szkolenia:

 • stworzenie grupy edukatorów/ek, działających lokalnie na rzecz praw człowieka
 • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia warsztatów/przygotowania akcji na temat praw człowieka oraz ubóstwa
 • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności facylitacji grupy

Najbliższe szkolenia odbędą się:
14-15.11 – Elbląg
miejsce szkolenia: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2
szkolenie odbędzie się w godzinach 14.00-20.00
16-17.11 – Olsztyn
miejsce szkolenia: Kamienica Naujacka Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3
szkolenia odbędzie się w godzinach 11.00-17.00
16-17.11 – Ełk
miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia ” Niech Będzie” Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 40
szkolenie odbędzie się w godzinach:10.00 – 16.00
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.11.2013 r.
Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
 • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
 • Metody aktywnego uczestnictwa w edukacji globalnej
 • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa
 • Praca z młodzieżą szkolną
 • Facylitacja: rola i cechy dobrego/ej facylitatora/ki
 • Schemat i zawartość warsztatów w szkole

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę na temat aktualnych kampanii prowadzonych przez Amnesty International oraz otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Kwestie organizacyjne:
Podczas szkolenia organizator zapewnia jeden posiłek oraz przerwy kawowe.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do ściągnięcia poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected] Zapraszamy!