Zgłoś się na szkolenie "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach"

Weź udział w projekcie edukacyjnym, który pozwoli młodzieży skutecznie działać na rzecz praw człowieka w ich społeczności szkolnej/lokalnej. Projekt obejmuje warsztaty i kurs e-learningowy, a jego realizacja zajmuje tylko 1 semestr szkolny.
Co oferujemy?

  • bezpłatne szkolenie przygotowujące: 22-24 lutego w Warszawie lub 1-3 marca w Katowicach
  • zestaw materiałów: 7 scenariuszy warsztatów oraz kurs e-learningowy
  • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne podczas 3 miesięcy realizacji projektu.
Grupa z Gimnazjum w Reptowie, woj. zachodniopomorskie, która bierze udział w projekcie.

Grupa z Gimnazjum w Reptowie, woj. zachodniopomorskie, która bierze udział w projekcie.

Przygotowany program umożliwi grupie przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemów praw człowieka w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu na rzecz praw człowieka. Realizacja programu zajmuje ok. 3 miesięcy.
Więcej informacji na stronie: www.prawaczlowiekateraz.pl ; osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku poniżej) i przesłanie go do dnia 13 lutego na adres: [email protected].
Podczas szkolenia zwracamy koszty dojazdu oraz zapewniamy nocleg i wyżywienie. Szkolenie nie jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. Osobom, które nie wezmą w nim udziału, zapewnimy niezbędne wsparcie mentora przez telefon/skype. Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale nie mają swojej grupy w tym momencie, zachęcamy do poszukania chętnych w pobliskiej szkole, świetlicy lub domu kultury.

Tematy