Zgłoś się do projektu START THE CHANGE! i zmień świat na lepsze!

O PROJEKCIE  
Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu>>>

CO MOŻESZ ZYSKAĆ, ANGAŻUJĄC SIĘ W PROJEKT START THE CHANGE! 

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie warsztatów skierowanych do młodych ludzi poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, prawom człowieka i migracji, a także budowanie wśród nich postaw odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz globalnej sprawiedliwości.    
 • Otrzymasz pakiet innowacyjnych materiałów edukacyjnych umożliwiających skuteczną pracę z młodzieżą.   
 • Przez cały czas uczestnictwa w projekcie będziesz mógł/mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia tutora/tutorki.  
 • Będziesz mieć możliwość uczestnictwa w wirtualnych seminariach z ekspertami i ekspertkami, które wzbogacą Twoją wiedzę i podniosą kompetencje dydaktyczne. 
 • Poznasz realia pracy nauczycieli i nauczycielek z 12 innych krajów Unii Europejskiej, wymienisz się doświadczeniami i dobrymi praktykami.  
 • Otrzymasz zaświadczenie wydane przez Amnesty International z wyszczególnionymi tematami i liczbą godzin odbytych szkoleń i seminariów. 
 • Zdobędziesz doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na przecz praw człowieka na świecie, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla! 

KOGO SZUKAMY? 
Do udziału w projekcie zachęcamy przede wszystkim osoby, które mają doświadczenie pracy edukacyjnej z młodzieżą powyżej 13 roku życia – nauczycieli, nauczycielki, edukatorów i edukatorki, aktywistów i aktywistki. Szukamy osób mających chęć i gotowość mobilizowania społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz globalnej sprawiedliwości.  
DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ OSOBA UCZESTNICZĄCA W PROJEKCIE? 

 • Uczestnictwo w szkoleniu w dniach 2-4 marca w pełnym wymiarze godzin.
  Szkolenie odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą i rozpocznie się w piątek,  2 marca o 12.00, a zakończy w niedzielę,  4 marca o 14.00. 
 • Realizacji ścieżki edukacyjnej dla co najmniej 20 młodych osób z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Ścieżka edukacyjna to 3 oddzielne zajęcia warsztatowe dla tej samej grupy osób oraz jedno działanie poza szkołą wraz z instytucją/społecznością lokalną realizowane zgodnie z metodologią uczenia się poprzez zaangażowanie. 
 • Uczestnictwo w co najmniej dwóch interaktywnych webinariach metodyczno-dydaktycznych organizowanych w okresie marzec – czerwiec 2018.  W webinarium uczestniczyć można z dowolnego miejsca, mając dostęp do komputera oraz stabilne połączenie z internetem.
 • Uczestnictwo w co najmniej dwóch interaktywnych grupowych konsultacjach z tutorem  organizowanych w okresie marzec – czerwiec 2018. 
 • Udział w anonimowym badaniu kwestionariuszowym i wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu.  

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA 
Osobom uczestniczącym w szkoleniu zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Interregio) z/na szkolenie. 
REKRUTACJA 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie START THE CHANGE! i realizacją planowanych działań, proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>>

Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego 2018 roku. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Michałem Kłopockim pod adresem: [email protected].  
Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest finansowany przez Komisję Europejską.