Zgłoś się do projektu START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze!

O PROJEKCIE
Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.
KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w projekcie START THE CHANGE! zapraszamy nauczycielki i nauczycieli oraz edukatorki i edukatorów pracujących z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Szukamy osób mających chęć i gotowość mobilizowania społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz globalnej sprawiedliwości. Mile widziane są dwie osoby zgłaszające się z jednej szkoły, instytucji lub grupy nieformalnej.
CO MOŻESZ ZYSKAĆ, ANGAŻUJĄC SIĘ W PROJEKT START THE CHANGE!

 • Po przesłaniu zgłoszenia do projektu otrzymasz egzemplarz „Pomocnika Dydaktycznego dla nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek o migracjach, prawach człowieka i zrównoważonym rozwoju”. Ten materiał edukacyjny wyposaży cię w wiedzę merytoryczną i pomysły na ciekawe zajęcia z młodzieżą kształtujące postawy odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz globalnej sprawiedliwości.
 • Nauczycielki i nauczyciele biorący udział w START THE CHANGE! będą mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych webinariach poświęconych problematyce praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. Oferujemy również możliwość konsultacji treści i metodyki zajęć skierowanych do młodzieży z ekspertami i ekspertkami Amnesty International!
 • Wszystkim klasom/grupom młodzieży zaangażowanym w działania START THE CHANGE! prześlemy pakiet atrakcyjnych materiałów i gadżetów promocyjnych (plakaty, przypinki, wlepki).
 • Nauczyciele i nauczycielki oraz młodzi ludzie, którzy zrealizują wszystkie działania projektowe, otrzymają certyfikat START THE CHANGE! i zdobędą doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na przecz praw człowieka na świecie.
 • “Write the change!” to międzynarodowy konkurs na scenariusz dowolnej fabuły poświęconej tematyce praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Szkoły uczestniczące w projekcie mogą wziąć w nim udział i wygrać atrakcyjne nagrody. Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj>>>. Na prace konkursowe czekamy do 31 marca 2019! Udział w konkursie nie jest obowiązkowy.

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?

 • Obecności na dwóch obowiązkowych webinariach (internetowych seminariach):
  • „Globalne współzależności, zrównoważony rozwój a prawa człowieka” w jednym z dwóch dostępnych terminów: 6 lub 18 marca 2019, o godz. 20.00.
  • „Praca edukacyjna z młodzieżą na temat migracji i praw człowieka z Pomocnikiem Dydaktycznym” w jednym z dwóch dostępnych terminów: 5 lub 12 marca 2019, o godz. 20.00.
 • W webinarium uczestniczyć można z dowolnego miejsca, mając dostęp do komputera z internetem. Jeśli brak możliwości uczestnictwa w webinarium jest jedyną przeszkodą dla twojego zaangażowania w projekt START THE CHANGE!, skontaktuj się z nami przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego do projektu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!
 • Przeprowadzenia trzech zajęć z jedną klasą/grupą młodzieży na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych do 31 maja 2019 roku.
 • Realizacji jednego działania (akcji) na rzecz praw człowieka i/lub zrównoważonego rozwoju w społeczności szkolnej lub lokalnej do 31 maja 2019 roku. Inspiracje i pomysły ciekawych akcji znajdziecie w otrzymanych materiałach edukacyjnych.
 • Przesłania dokumentacji ze zrealizowanych działań do 30 czerwca 2019 roku: potwierdzenie uczestnictwa młodzieży w warsztatach (zgodnie z wytycznymi RODO), zdjęcia z przeprowadzonej akcji i warsztatów, wypełnienie krótkiego raportu z realizacji projektu.

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie START THE CHANGE! i realizacją planowanych działań, proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>>
Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego 2019 roku. 27 lutego poinformujemy o wynikach rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą proszone o przekazanie Stowarzyszeniu Amnesty International danych umożliwiających weryfikację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Janem Świerszczem pod adresem: [email protected].


Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.