Światowe Forum Społeczne i Światowe Forum Ekonomiczne: pełne prawa dla wszystkich, odpowiedzialność każdego

Podczas gdy Paul Hoffman, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego będzie wspierał ruchy społeczne na Światowym Forum Społecznym w Porto Alegre w próbach włączenia praw człowieka do debaty na temat globalizacji, w Davos Irene Khan, Sekretarz Generalny AI będzie omawiać sposoby wzmocnienia zbiorowej odpowiedzialności za prawa człowieka.

-Społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje są szczególnie zainteresowane procesem globalizacji i jej skutkami rzutującymi na życie, środki utrzymania i prawa człowieka setek milionów ludzi na całym świecie- – powiedział Paul Hoffman.

-Ich głos – głos wszystkich kobiet, mężczyzn i dzieci promujących swoje fundamentalne prawa – musi być słyszany, jeżeli chcemy budować globalne społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i prawach człowieka, zamiast wyłącznie na własnych interesach państw czy przedsiębiorstw-.

Przemawiając z Davos, gdzie AI będzie kierowała słowa do przywódców politycznych i ekonomicznych, Irene Khan powiedziała: -Prawa człowieka nie są luksusem w czasach dobrobytu – one są fundamentalne dla stabilnych, otwartych społeczeństw, w których firmy muszą prowadzić swoje interesy-.

Standardy ochrony praw człowieka mogą dostarczać niezmiernie potrzebnego instrumentu gwarantującego, że mający wpływy w polityce czy gospodarce podtrzymują prawną odpowiedzialność za wpływ ich działań na prawa człowieka.

-Za władzą idzie odpowiedzialność; jako że przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejsze role, tworzenie wiążących mechanizmów prawnych powinno być wzmocnione w celu zapewnienia, że te firmy nie zarezerwują sobie pośredniego lub bezpośredniego uczestnictwa w nadużyciach praw człowieka- – dodała Sekretarz Generalna AI.

-Nadchodzi czas, by iść ponad niezobowiązującymi regułami postępowania dotyczącymi odpowiedzialności przedsiębiorstw za prawa człowieka – podobnie jak państwa posiadają prawne zobowiązania przestrzegania praw człowieka, tak i prowadzący interesy powinni się nimi kierować-.

Poza uczestnictwem w Światowym Forum Społecznym Sekretarz Generalny weźmie też udział w wydarzeniach odnoszących się do zagadnień społeczeństwa obywatelskiego, a odbywających się poza Światowym Forum Ekonomicznym, włączając w to -Publiczne Oko na Davos-.

-To zgromadzenie odgrywa rolę przypomnienia, że międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie obserwuje. Chcemy rzeczywistych działań, nie pustych słów; postępu, nie podniosłych wypowiedzi; czynów, a nie oświadczeń- – powiedziała Irene Khan.

-Prawa człowieka mogą być potężnym narzędziem wzmocnienia tego co pozostało na marginesie globalizacji gospodarczej- – dodała Irene Khan, podkreślając uniwersalny charakter tych praw, opartych na opinii całej ludzkości.

Porto Alegre i Davos mogą być oddalone od siebie o wiele mil i być położone na różnych kontynentach, ale podzielają one dobro wspólne świata, świata, w którym ludzie aspirują do życia w wolności od strachu i wolności od braku- – podsumował Paul Hoffman.

Tematy