Światowy Dzień Kobiet 2010: Amnesty International przypomina, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Często również same obrończynie praw człowieka, z powodu swojej działalności, są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.
Obrończynie praw człowieka na całym świecie odważnie występują w obronie wszystkich praw, zarówno wolności wypowiedzi czy zgromadzeń, jak i na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, praw mniejszości oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Pomimo imponujących osiągnięć ruchu kobiecego, w kwestii przestrzegania praw kobiet na świecie wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
Przemoc wobec kobiet pozostaje jedną z najpoważniejszych barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn. Amnesty International wzywa władze całego świata do należytego zapobiegania i karania za akty przemocy. Najważniejszą sprawą jest, aby kobiety dotknięte przemocą miały dostęp do sprawiedliwości i zadośćuczynienia za cierpienia, których doznały. Przemoc wpędza kobiety na całym świecie w ubóstwo, a kobiety ubogie, zamieszkujące slumsy czy należące do ludności tubylczej należą do tych, które najczęściej dotknięte są przemocą.
Kobietom także odmawia się należnych im praw seksualnych i reprodukcyjnych. Z powodu restrykcyjnego prawa, braku dostępu do opieki zdrowotnej czy z powodu dyskryminacji, co minutę na świecie jedna kobieta umiera z powodu komplikacji związanych z ciążą lub porodem. Często również same obrończynie praw człowieka z powodu swojej działalności są prześladowane przez władze lub przez społeczeństwo za to, że ośmielają się przełamywać stereotypy i domagają się zmian.
8 marca AI Polska zachęca do udziału w akcji na rzecz praw kobiet, która odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Zachęcamy również do wysyłania apeli w dwóch sprawach:

  • Na rzecz zaprzestania prześladowań Ronak Safarzedah oraz innych działaczek i działaczy Kampanii na Rzecz Równości – organizacji walczącej z dyskryminacją kobiet w Iranie
  • W sprawie położenia kresu umieralności okołoporodowej w Burkina Faso – afrykańskim kraju, w którym poziom tej umieralności jest bardzo wysoki

8 marca, w Światowy Dzień Kobiet, trenerzy i trenerki Amnesty International poprowadzą w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka zajęcia poświęcone tematyce kulturowej tożsamości płci oraz przemocy wobec kobiet. Zajęcia będą prowadzone metodami interaktywnymi, które umożliwią osobom uczestniczącym przyjrzenie się własnej tożsamości w kontekście funkcjonujących stereotypów płci, zwłaszcza tych, które dotykają je bezpośrednio. Celem udziału w warsztatach jest skłonienie do refleksji nad problematyką stereotypów i uprzedzeń związanych ze społecznym funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn, które prowadzą do zachowań dyskryminujących.
Otwarte warsztaty genderowe odbęda się w Loży Stalina w Teatrze Dramatycznym o godz. 19.00.
W Holu Kasowym Teatru będzie można obejrzeć wystawę z kampanii społecznej Amnesty International Stop przemocy wobec Kobiet. W międzyczasie będzie można wziąć udział w Kampanii na rzecz Równości w Iranie. Zapoznać się z jej założeniami oraz napisać list w obronie irańskich obrończyń praw człowieka.
O 22.00 w Café Kulturalna dla Kampanii na Rzecz Równości zagra zespół Odo Irawo.