Życie aktywisty z Haiti i jego rodziny zagrożone!

(Pilna akcja nr 300/08, Haiti)
Gehenna Davida zaczęła się 27 lipca 2007 r., kiedy to próbował pomóc kobiecie uderzonej przez burmistrza Les Irois wnieść skargę przeciwko niemu do sędziego pokoju. Pod presją burmistrza sędzia pokoju nakazał jednak zatrzymać kobietę na komisariacie w pobliskim Anse d-Hainault, skąd została zwolniona dopiero 3 dni później, bez postawienia zarzutów. Za przeciwstawienie się burmistrzowi rodzina Davida zapłaciła znacznie wyższą cenę. Jeszcze w dniu zajścia (27 lipca) o 8 wieczorem do domu Davida wtargnęli uzbrojeni mężczyźni pod przewodnictwem samego burmistrza. Chodziło im o Davida, ale nie zastali go. W domu był młodszy brat Davida – 23-letni Ecclésiaste Boniface. Otrzymał kilka ciosów maczetą i został dobity strzałem z broni palnej przez jednego z asystentów burmistrza. Morderca został zidentyfikowany przez 2 naocznych świadków, ale do tej pory go nie aresztowano. Nazajutrz David pochował brata i opuścił Les Irois by ukrywać się przez następne 15 miesięcy. Zdawał sobie sprawę, że to nie jego brat, ale on był celem morderców.
Nie tylko David naraził się burmistrzowi. 8 kwietnia br. burmistrz i jego ludzie wtargnęli do siedziby lokalnego radia i kawiarenki internetowej. Ich właściciel, Nissage Marthyr oraz jego pracownik, Jildens Isme zostali postrzeleni. W wyniku ran Isme stracił oko, a Marthyr miał amputowaną stopę.
Burmistrz został aresztowany dopiero 29 września br. i przebywa obecnie w areszcie w Jérémie, gdzie oczekuje na proces za zabójstwo brata Davida oraz usiłowanie zabójstwa dwóch ofiar kwietniowego ataku. W tej sytuacji David zaryzykował 13 października powrót do Les Irois, chcąc odwiedzić rodziców. O mało jednak nie przypłacił tego życiem. Na szczęście sąsiedzi ostrzegli go, że uzbrojeni mężczyźni, w tym domniemany zabójca jego brata, poszli szukać go w jego domu. David musiał ponownie uciekać z Les Irois zaledwie dzień po powrocie.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po francusku (język urzędowy Haiti), po angielsku (tylko do p. Lizbeth Cullity) lub po polsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo troskę o bezpieczeństwo Davida Boniface-a oraz jego rodziny;
– wezwą Państwo do zapewnienia Davidowi i jego rodzinie niezbędnej ochrony, w formie zgodnej z ich życzeniami;
– zaapelują Państwo o niezwłoczne przeprowadzenie pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci Ecclésiaste-a Boniface-a oraz grożenia śmiercią Davidowi, upublicznienie rezultatów tego śledztwa i postawienie winowajców przed sądem;
– przypomną Państwo, że przyjęta w 1998 r. przez ONZ -Deklaracja praw i obowiązków osób, grup i organów społecznych w sprawie promocji i obrony powszechnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności- (UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Institutions to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms) stwierdza, iż działania obrońców praw człowieka są legalne i powinni oni móc działać bez żadnych ograniczeń, nie musząc obawiać się odwetu.
ADRESACI APELI
Wysyłanie faksów do Haiti może być utrudnione, jednak prosimy o ponawianie prób. Prośba o sygnał faksu brzmi po francusku: -la ligne de fax s-il-vous-plaît- (czyt. -la liń de faks sil wu ple-, przy czym -sil- wymawia się twardo, jak angielskie -seal-).
Premier i jednocześnie Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego
Mme Mich-le D. Pierre-Louis
La Primature, Route de Bourdon, Imp. Prosper, n. 1, (Villa d-Accueil)
Port-au-Prince
HAITI
Fax: +509 3228 2772, +509 3245 0474
Nagłówek: Szanowna Pani Premier / Madame la premiere ministre
Dyrektor Generalny Narodowej Policji Haiti
Mr Mario Andresol
Directeur General de la Police Nationale d-Haiti
Grand Quartier General de la Police
12 rue Oscar Pacot,
Port-au-Prince
HAITI (W.I.)
Fax: +509 3245 7374
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze Generalny / Monsieur le Directeur General
Przewodnicząca Sekcji Praw Człowieka w MINUSTAH (Misja Stabilizacyjna ONZ w Haiti) i jednocześnie Reprezentantka Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Ms Lizbeth Cullity
Human Rights Section, MINUSTAH
385, Ave. John Brown, Bourdon, B. P. 557
Port-au-Prince
HAITI (W. I.)
Fax: +509 244 9366, +509 244 9367
KOPIE DO
Miejscowa organizacja praw człowieka
Justice et Paix
Foyer Culturel Jérémie
Rue Abbé Huet
Jérémie
Haiti HT 7110
Ambasada Republiki Haiti (w Polsce brak, najbliższa w Niemczech)
Botschaft von Haiti, Meinekestrasse 5, D-10719 Berlin, Niemcy
Fax:  +49 30 885 541 35, +49 30 886 242 79
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 8 GRUDNIA.
Tłumaczenie: Joanna Groda i Marcin Natorski
AI Index: AMR 36/005/2008