6 czerwca – Piknik Wolności z Amnesty International – zobacz jak było!

Podczas Pikniku miały miejsce także dodatkowe atrakcje. Malowanie twarzy cieszyło zarówno dzieci jak i dorosłych. Nawet sędzia skusił się na użycie malowideł na twarzy jako narzędzia do sędziowania. Żółta dłoń na jednym policzku i czerwona na drugi zastępowały kartki dla zawodników.
Trampolina, warsztaty tańca i robienia zabawek z materiałów recyklingowych i wspólny toast za wolność. To wszystko po to, aby świętować 20 lat demokracji w Polsce.
Petycja, z żądaniami wyjaśnienia zdarzeń jaki miały miejsce 4 czerwca 1989 roku na Placu Tiananmen w Pekinie, która podpisana została odbitymi farbą rękoma, wysłana zostanie do Premiera Chińskiej Republiki Ludowej.
Dwadzieścia lat temu odbyły się w Polsce obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały przemiany demokratyczne w Polsce i w pozostałych państwach komunistycznych. Przełom roku 1989 i lata następne zmieniły polską i światową rzeczywistość oraz umożliwiły budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Społeczeństwa otwartego na dialog i opartego na zaangażowaniu oraz wspólnym działaniu na rzecz zmian w państwach, w których do tej pory nie było to możliwe. Przemiany te przyczyniły się także do lepszego przestrzegania praw człowieka i umożliwiły swobodne domaganie się ich respektowania. Dla Amnesty International to szczególna data, gdyż właśnie dzięki tym przemianom możemy działać w wolnej Polsce, na rzecz wolności innych.

Początki działalności Amnesty International w Polsce były możliwe właśnie dzięki zmianom zapoczątkowanym w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Z kraju, który był przedmiotem zainteresowania i walki społeczności międzynarodowej o przestrzeganie praw obywatelskich, staliśmy się pełnoprawnym członkiem tej społeczności i razem z nią rozpoczęliśmy walkę o prawa człowieka w innych państwach. Od tej chwili również na nas spoczywa odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka na całym świecie. 

Dla uczczenia tych wydarzeń Amnesty International zaprasza na Piknik Wolności, który będzie dla nas wszystkich okazją do wspólnego świętownia 20. rocznicy przemian roku -89 oraz działalności Stowarzyszenia w Polsce. 

Przeczytaj Uchwała rocznicowa Amnesty International Polska

Tematy