Afganistan: Społeczności międzynarodowej nie wolno przeoczyć więzień

ASA 11/017/2003  

Organizacja jeszcze raz zwraca uwagę na problemy, z jakimi spotyka się system wymiaru sprawiedliwości w Afganistanie, sprawiając, że niemożliwa jest ochrona praw wszystkich osób. Wzywa także społeczność międzynarodową do wspierania Afgańskiej Administracji Przejściowej oraz do podjęcia długoterminowego zobowiązania do rekonstrukcji systemu więziennictwa w zgodzie z prawami człowieka w całym Afganistanie.

-W całym państwie kobiety i mężczyźni cierpią w aresztach, pozbawieni nie tylko wolności, ale także obdarci z godności-, powiedziała Irene Kahn, Sekretarz Generalna Amnesty International, podczas konferencji prasowej w Kabulu.
Więźniowie są przetrzymywani miesiącami w przeludnionych celach, niektórzy z nich skrępowani, pozbawieni odpowiedniego jedzenia, higieny i miejsca do spania. Budynki więzienne są zniszczone i nie zapewniają warunków, aby trzymać więźniów w bezpieczeństwie i z poszanowaniem godności.

-Należy zwrócić uwagę na rekonstrukcję więzień w całym państwie, nie tylko w Kabulu-, podkreśliła organizacja.

Braki środków dla więziennictwa dotykają także personel więzień. Nieopłacani, bez szkoleń dotyczących praw człowieka, pracownicy więzienni są źle przygotowani do pełnienia swoich obowiązków, a także nie zdają sobie sprawy ze znaczenia własnej roli w gwarantowaniu praw wszystkich osób aresztowanych. Amnesty International, przeprowadzając swoje badania w Afganistanie, otrzymała raporty o złym traktowaniu i torturach, włączając zarzuty przemocy seksualnej.

-Powinna znaleźć się odpowiedzialność na tych, którzy pracują w systemie wymiaru sprawiedliwości, także na personel więziennictwa, aby uporać się z klimatem bezkarności, który wydaje się przeważać od ponad 20 lat w Afganistanie. Niezależne ciało nadzorujące powinno być podstawowym narzędziem dla zapewnienia przestrzegania praw osób zatrzymanych-, kontynuuje Amnesty International.

– Możliwość zerwania z przeszłością, gdy naruszenia praw człowieka były rozpowszechnione w całym kraju, musi być wykorzystana-.

W szczególności niepokojące są raporty nieoficjalnych centrum zatrzymań, zarządzanych przez funkcjonariuszy państwowych i niepaństwowych, gdzie mają miejsce tortury i poniżające traktowanie.

– Wszystkie nieoficjalne centra zatrzymań powinny zostać natychmiast zamknięte. Te legalne -czarne dziury- nie mogą rozwijać się w kraju, który próbuje ustanowić rządy prawa-, podkreśliła Amnesty International, – a społeczność międzynarodowa musi wesprzeć Afgańską Administrację Przejściową, dając jasno do zrozumienia, że takie centra nie będą tolerowane.-

-Bez długofalowej pomocy i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej nie ma szans, aby Afgańska Administracja Przejściowa odbudowała swój system karny, dosłownie zdruzgotany przez więcej niż 20 lat wojny.

Amnesty International wzywa, aby odbudowa systemu więziennictwa w oparciu o międzynarodowe standardy praw człowieka stała się priorytetem działań dla Afgańskiej Administracji Przejściowej, wspieranej przez społeczność międzynarodową.

Funkcjonowanie systemu kryminalnego, który przystaje do prawa i standardów międzynarodowych, wymaga efektywnej współpracy wszystkich zazębiających się sektorów, włączając policję, więzienia i sądy. Dopóki wszystkie aspekty nie zostaną podjęte i nie rozpocznie się i nie przeprowadzi odpowiedniej reformy, taki system nigdy nie odniesie sukcesu.
Tłumaczenie: Anna Szul-Szywała