Afganistan / USA: więźniom należy się humanitarne traktowanie

AMR 51/004/2002
-Niepokojące są doniesienia, iż więźniowie al-Kaidy i Talibowie oczekujący na transport do bazy amerykańskiej w Guantanamo na Kubie podczas 20. godzinnego lotu podlegać będą narkotykom i pozostaną w kajdankach i kapturach zasłaniających oczy.-

Zgodnie z normami międzynarodowymi, ograniczenie ruchów może być stosowane jedynie w wypadku bezwzględnej konieczności zapobieżenia ucieczce, samookaleczeniu bądź wyrządzeniu szkód. O ile więzy okażą się konieczne, wymaga się humanitarnego ich stosowania, co oznacza umożliwienie więźniowi poruszania kończynami, korzystania z toalety oraz spożywania posiłków i napojów.

Ponadto, podawanie więźniom środków uspokajających z przyczyn innych niż medyczne stanowi naruszenie norm międzynarodowych. Zgodnie z punktem 5 Zasad Etyki Medycznej ONZ (UN Principles of Medical Ethics), podawanie wszelkich środków uspokajających powinno mieć miejsce wyłącznie ze względów medycznych.

W liście skierowanym do władz amerykańskich Amnesty International wyraziła niepokój wywołany udokumentowanym na zdjęciach widokiem zakapturzonych osób zatrzymanych w Afganistanie, przebywających pod strażą żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. Zmuszanie podejrzanych o przestępstwa do noszenia kapturów zasłaniających oczy może stanowić naruszenie standardów międzynarodowych zabraniających -okrutnego, nieludzkiego lub upokarzającego- traktowania więźniów. Normy te mówią, iż -okrutne, nieludzkie lub upokarzające traktowanie- oznacza dręczenie psychiczne i fizyczne, w tym przetrzymywanie więźniów w warunkach uniemożliwiających im – nawet tymczasowo – korzystanie z przyrodzonych zmysłów – wzroku, słuchu, zachowanie świadomości poczucia czasu. Zakładanie podejrzanym kapturów lub opasek zasłaniających oczy podczas przesłuchań jest również naruszeniem norm międzynarodowych.

-Przetrzymywanie więźniów w Guantanamo w klatkach z metalowej siatki o wymiarach 180 x 240, cm częściowo wystawionych na działanie czynników atmosferycznych (opady, temperatura), również nie jest zgodne z minimalnymi normami humanitarnego traktowania- – stwierdza Organizacja. Wymiary klatek są zaniżone w porównaniu z normami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych dla cel przeznaczonych dla zwykłych więźniów.