Aleksander Kazulin – kolejna próba złamania białoruskiego opozycjonisty.

Irina Kazulin chorowała na raka, zmarła w sobotę mając 48 lat. Była osobą niezwykle ważną dla Amnesty International Polska, odwiedzała nasz kraj, aktywnie angażowała się w polityczną działalność małżonka.

Amnesty International potępia decyzję przedstawicieli władz Białoruskich stanowiącą naruszenie prawa Aleksandra Kazulina do poszanowania życie prywatnego. Zgodnie z europejskimi standardami ochrony praw człowieka, wyznaczonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, poszanowanie życia rodzinnego więźniów jest obowiązkiem władz publicznych, jednocześnie Trybunał stwierdził, że -wszelkie ograniczenia praw muszą zostać uzasadnione, choć takie uzasadnienie może dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i zaburzeniom porządku, które w sposób nieunikniony wynikają z osadzenia w więzieniu- (Hirst vs. Zjednoczone Królestwo, skarga nr  74025/01, 6 października 2005 r., § 69). Nie ulega wątpliwości, że postępowanie władz białoruskich nie ma na celu -przeciwdziałania przestępstwu- lecz stanowi kolejną próbę złamania Kazulina, uznanego przez Amnesty International za więźnia sumienia.

Aleksander Kazulin, sprzeciwiając się decyzji, po raz drugi ogłosił strajk głodowy. Poprzednią 53-dniową głodówkę, która poważnie nadwyrężyła jego zdrowie, podjął w grudniu 2006 roku domagając się od Rady Bezpieczeństwa ONZ zajęcie problemem Białorusi.

Amnesty International wzywa, aby polska polityka zagraniczna nie pozostawała obojętna wobec przypadków naruszeń praw człowieka, do których dochodzi za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne podjęcie stosownych działań w sprawie Aleksandra Kazulina.