Aleksiej Sokołow – Rosja

Aleksiej Sokołow, działacz na rzecz praw człowieka, jest bezprawnie przetrzymywany w Jekaterynburgu, niedaleko Uralu w Rosji. Nakaz sądu, aby trzymać go w areszcie w oczekiwaniu na proces wygasł 6 listopada, i nie został wydany nowy nakaz. Amnesty International jest zaniepokojona, że Aleksiej Sokołow jest tak traktowany, aby pod presją wycofał się z działalności na rzecz praw człowieka. Grożą mu tortury lub złe traktowanie.
Aleksiej Sokołow został zatrzymany 13 maja, z podejrzeniem o kradzież. Gdy sąd okręgowy w Swierdłowsku orzekł 31 lipca, że powinien być wypuszczony w oczekiwaniu na proces, policja oskarżyła go o kradzież i pozostał w areszcie. Areszt był kilkakrotnie przedłużany przez sąd w Jekaterynburgu. 20 października sędzia tegoż sądu nakazał, aby Sokołow pozostał w areszcie do 6 listopada. Sędzia nie powiedział, czy areszt ma być kontynuowany po 6 listopada. Mimo to, wbrew rosyjskiemu prawu, Aleksiej Sokołow w dalszym ciągu jest przetrzymywany. Dodatkowo decyzja ta była ogłoszona 2 listopada pod nieobecność prawnika oskarżonego, co także jest sprzeczne z prawem rosyjskim. Aleksiej Sokołow wciąż pozostaje w areszcie w Jekaterynburgu i nie jest jasne jak długo to potrwa. Kolejna wypowiedź sądu na temat prawnych aspektów jego zatrzymania spodziewana jest 25 listopada.
Od momentu zatrzymania Aleksieja Sokołowa w maju, Amnesty International zanotowała w jego sprawie liczne przypadki łamania rosyjskiego prawa, na przykład wykluczenie publiczności z sali sądowej, lub tez brak uzasadnienia decyzji sędziego. W związku z tym istnieje podejrzenie, że jego proces może nie być sprawiedliwy.
Aleksiej Sokołow mówił swojemu prawnikowi, że policja groziła mu wkrótce po zatrzymaniu w maju, że -nie mogą go bić, ale wiedzą, jak go torturować-. Aleksiej Sokołow mówił także swojemu prawnikowi, że policja mówiła -Myślałeś, że możesz nas kontrolować, nikt nie może kontrolować policji. Masz to, na co zasługujesz jako obrońca praw człowieka-.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli (nie później niż 5 stycznia 2010 r.) w języku angielskim, rosyjskim lub ojczystym:

  • Wzywających władze, aby uwolniły Aleksieja Sokołowa do czasu procesu, zgodnie z decyzja Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2009;
  • Proszących, aby zapewniły Aleksiejowi Sokołowi sprawiedliwy i szybki proces;
  • Wzywających władze, aby zrobiły wszystko co w ich mocy, aby w areszcie Aleksiej Sokołow nie był torturowany ani źle traktowany;
  • Wzywających władze, aby zademonstrowały szacunek wobec zgodnej z prawem pracy działaczy na rzec praw człowieka, i zapewniły im możliwość dalszego działania bez obawy, że padną ofiarą represji.

Tło wydarzeń:
Aleksiej Sokołow jest prezesem pozarządowej organizacji Podstawy prawne (Pravovaia Osnova – Legal Basis), która działa na rzecz zaprzestania tortur i złego traktowania osób przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach i aresztach.
W roku 2006 Aleksiej Sokołow rozpowszechnił film o torturach i innych przypadkach złego traktowania w więzieniu IK-2 w Jekaterynburgu. Część tego więzienia wykorzystywana była jako tymczasowy ośrodek przetrzymywania aresztowanych, i według filmu to właśnie tu ludzie byli torturowani. Film był szeroko komentowany, zarówno w Rosji, jak i na arenie międzynarodowej, i doprowadził do zamknięcia ośrodka zatrzymań. Praca organizacji Postawy prawne spowodowała też kilka dochodzeń przeciwko policji i pracownikom więzienia, oskarżonych o stosowanie tortur w celu uzyskania odpowiednich zeznań.
13 maja 2009 Aleksiej Sokołow został zatrzymany jako podejrzany o udział w rabunku w roku 2004. Dochodzenie w sprawie tej kradzieży było kilkakrotnie zamykane z braku podejrzanych. 23 kwietnia 2009 sprawa została ponownie otwarta: według policji, jeden podejrzany, przebywający już w więzieniu w związku z innym przestępstwem, zeznał, że dopuścił się rabunku wspólnie z Aleksiejem Sokołowem.
Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 29 października, sędziowie powinni nakazywać areszt podczas dochodzenia tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko po rozważeniu innych możliwości ograniczenia podejrzanych, aby mieć pewność, że nie będą popełniali kolejnych przestępstw lub ukrywali się.
Aleksiej Sokołow ma żonę i małe dzieci, i wszyscy są oficjalnie zameldowani w Jekaterynburgu. W jednej ze swoich wypowiedzi uzasadniających areszt, sędzia powiedział, że przebywając na wolności Aleksiej Sokołow mógłby wykorzystać swoją pozycję, aby kontrolować ośrodki zatrzymań i wpływać na świadków w swojej sprawie, którzy już są w więzieniu. Członkostwo Aleksieja Sokołowa w komisji publicznej zostało jednak wstrzymane na czas dochodzenia i nie miałby on dostępu do zatrzymanych.
Prosimy o wysyłanie apeli pod następujące adresy:
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
———— ———
———- ———
-.-. —–
—-3 125993 -.——,
–.——- ———, 15-.
———- ———
Jurij J. Czajke
ul. B. Dmitrowka, 15a
GSP-3 125993
MOSKWA, Federacja Rosyjska
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / ——— ——– ———– ——– /Dear Prosecutor General
Prokurator okręgu Swierdłowsk
Yurii A.Ponomarev
Ul.Moskovskaia, 21
Yekaterinburg
GSP 1036 Sverdlovsk Region
620219 Russian Federation
Fax: +7 343 377 02 41
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze/ Dear Prosecutor
Rzecznik Praw Człowieka Federacji Rosyjskiej
Vladimir P. Lukin
Ul.Miasnitskaia, 47
Moscow
107048 Russian Federation
Fax: +7 495 607 74 70
Nagłówek: Szanowny Panie /Dear Sir
Apele można również przekazywać za pośrednictwem Ambasady:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: [email protected]
 
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja:  Marcin Natorski