Ameryka: Przemoc wobec kobiet jest sprawą praw człowieka – Deklaracja Amnesty International na Międzynarodowy Dzień Kobiet

Poszerzający się wciąż poziom biedy i marginalizacji wśród osób najbiedniejszych spowodowany globalizacją także miał poważne konsekwencje w integracji kobiet w życiu zawodowym.

Jako przykład Amnesty International zainicjowała dochodzenie dotyczące przemocy wobec kobiet w regionie Ciudad Juarez w Meksyku, oraz warunków pracy robotnic zatrudnionych w sektorach rolniczych Ameryki Centralnej. W dwóch przypadkach wspólnym mianownikiem jest wyczulenie się na podstawowe prawa kobiet, uznane przez międzynarodowe instytucje zajmujące się prawami człowieka.

Ostatnio Amnesty International otrzymała informacje o trzech nowych przypadkach zaginięć oraz odkryciu ciał trzech młodych kobiet i jednej 6- letniej dziewczynki w Ciudad Juarez, z ewidentnymi oznakami tortur i przemocy seksualnej.

Ciało Esmeraldy Juarez, zaginionej 8 stycznia 2003, zostało odnalezione 17 lutego br. razem ze zwłokami 18- letniej Violety Mabel Alvidrez, zaginionej 4 lutego 2003 i 17- letniej Juany Sandoval Reyna, która zaginęła 23 września 2002 r.

Podobnie jak w przypadkach mających miejsce przez ostatnie dziesięć lat, ciała ofiar zostały odnalezione w tej samej niezamieszkałej strefie w Cerro Cristo Negro. Odkryto tu wcześniej zwłoki przynajmniej dwudziestu ofiar z podobnymi oznakami przemocy, leżące pomiędzy górami śmieci, półnagie, z rękami związanymi z tyłu. Sekcja zwłok ostatnich ofiar ukazała, że młode kobiety zostały najpierw zgwałcone i poddane torturom, a następnie zamordowane.

Pomimo tego, że władze przesłały organizacji raport, w którym zapewniają o wdrażaniu programów prewencyjnych, walce z bezkarnością, oraz szkoleniach w tym zakresie, zbrodnie te dołączają do listy ponad dwustu przypadków morderstw odnotowanych od 1993 r.

Wiele z ofiar emigrowało wcześniej z powodów ekonomicznych z różnych stron Meksyku. Pochodziły ze środowisk marginesu społecznego i pracowały przy obróbce ziarna, w fabrykach znajdujących się niedaleko granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Firmy zagraniczne wykorzystują tanią siłę roboczą i korzystają z przysługujących w tym regionie ulg celnych.

Amnesty International jest zaniepokojona faktem, że tego typu przemoc ma miejsce w kontekście liberalizacji ekonomicznej, gdzie znaczące zmiany na płaszczyźnie społecznej nie są regulowane przez politykę socjalną, a czynniki ekonomiczne operują bez jakiejkolwiek kontroli ani nadzoru. Amnesty International uważa, że szereg nadużyć dało miejsce bezkarności. Brak warunków do wyjaśnienia nowych zbrodni pozwoliło autorom przestępstw uniknąć odpowiedzialności sądowej, tworząc przepaść, która przez lata zaowocowała fatalnymi w skutkach konsekwencjami w środowisku kobiet w Ciudad Juarez.

Dla Amnesty International podstawowym czynnikiem jest przestrzeganie Rekomendacji 44/98 Krajowej Komisji Praw Człowieka, która odnosi się do wszczęcia śledztwa wobec urzędników odpowiedzialnych za dochodzenia i którzy przyczynili się do przeoczeń i niedbalstwa w stosunku do prawidłowego przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zabójstw kobiet z Ciudad Juarez.

Amnesty International jest również bardzo zaniepokojona prześladowaniami adwokatów, świadków zdarzeń, oraz obrońców praw kobiet. Stworzyła się sytuacja braku bezpieczeństwa, która jest nie do zaakceptowania, a rząd Meksyku powinien się z tego wytłumaczyć przed opinią międzynarodową.

Jednocześnie, organizacja jest alarmowana doniesieniami o stosowaniu tortur podczas przesłuchań sądowych. Wiadomo także o nieprawidłowościach w prowadzeniu procesów karnych, oraz o przypadkach niewyjaśnionych zabójstw mających miejsce podczas trwania postępowania- śmierci adwokata, członka rodziny jednego z adwokatów, oraz zabójstw osób oskarżonych w sprawie.

Przemoc wobec kobiet jest formą dyskryminacji i jest nośnikiem pogwałcenia prawa do życia, istnienia, wolności, bezpieczeństwa, obrony prawnej. Wymienioną problematykę ujęto w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o eliminacji wszystkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW). Normy te o zasięgu międzynarodowym podkreślają obowiązek nakładany na rządy do wyjaśniania prawdy, sądzenia winnych oraz pomocy osobom poszkodowanym.

Rezultatem wysiłków organizacji kobiecych w tym regionie jest traktat, istniejący wyłącznie na kontynencie amerykańskim, związany ze zwalczaniem przemocy wobec kobiet- Konwencja Amerykańska zajmująca się zapobieganiem i sankcjonowaniem przemocy w stosunku do kobiet. Jako pierwszy, ponad 20 lat temu, system amerykański potwierdził fakt odpowiedzialności rządu przed opinią międzynarodową w wypadku, gdy zaniedbuje kwestie przeprowadzenia śledztwa i ukarania osoby odpowiedzialnej za łamanie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do systematycznych przypadków przemocy wobec kobiet w rodzinie i wspólnocie społecznej.

W zrozumieniu ostatnich spotkań Komisji Interamerykańskiej Praw Człowieka w Waszyngtonie, Sprawozdawca Praw Kobiet skrytykowała brak konkretnych kroków mających na celu wyjaśnienie i zapobieganie zbrodniom z Ciudad Juarez, oraz nawoływała rząd meksykański do podjęcia natychmiastowych działań.

W tym samym czasie, Amnesty International zwraca się do rządów kontynentu amerykańskiego do wcielenia w życie ochrony prawnej zawartej w systemie interamerykańskim, która służyłaby poprawie bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek na kontynencie.