Amnesty Bus zebrał 5000 podpisów!

Dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy i wolontariuszek, grupom lokalnym i edukacyjnym, którzy zaangażowali się w ten projekt, udało nam się zebrać prawie 5000 tysięcy podpisów pod petycjami wyrażającymi sprzeciw wobec łamania praw człowieka przez międzynarodowe korporacje, a także zorganizować liczne warsztaty i pokazy filmowe.
Amnesty Bus zakończył już wprawdzie swoją trasę, ale potrzebujemy, aby jeszcze więcej osób włączyło się w nasze dalsze działania. Zaproś rodzinę, przyjaciół i współpracowników do podpisania się pod petycją na stronie www.zadamygodnosci.pl.
Każdy podpis jest sygnałem dla międzynarodowych korporacji takich jak Shell, Vedanta czy Dow Chemical Company, że ich działania są obserwowane, a prawa człowieka nie mogą być bezkarnie łamane.
Żądamy Godności
Jednym z tematów poruszanych w ramach kampanii Amnesty International -Żądamy Godności- jest kwestia odpowiedzialności korporacji. Od kilkudziesięciu lat eksploatowane są zasoby naturalne w krajach Globalnego Południa, w Indiach, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Międzynarodowe korporacje uzyskują z tej działalności krociowe zyski. Z drugiej strony, mimo że kraje te posiadają bogate złoża surowców mineralnych, standardy życia, zdrowia i edukacji, są tam najniższe na świecie. Działalność korporacji często łączy się z brutalnym naruszeniem praw człowieka i wpędza ludzi w ubóstwo. Okazuje się również, że nie istnieją żadne skuteczne środki, które pozwoliłyby zmusić korporacje do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania lub zapewniłyby pokrzywdzonym zadośćuczynienie.
Amnesty International nie mogła przejść obojętnie wobec nagminnych przypadków naruszeń podstawowych praw człowieka przez niektóre międzynarodowe korporacje. W ramach naszej kampanii domagamy się zapewnienia, że korporacje międzynarodowe będą zwracały uwagę na prawa osób żyjących w ubóstwie, a zyski osiągnięte z inwestycji w krajach ubogich będę przeznaczane na zapewnienie im podstawowych praw.